Grupa LOTOS

Grupa LOTOS jest jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej koncernów naftowych zajmujących się nie tylko wydobyciem i przerobem ropy naftowej, ale także sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych.

Mając jednak na uwadze odpowiedzialność i bezpieczeństwo, jednym z fundamentów naszej działalności od lat jest troska o zrównoważony rozwój.

Nasze deklaracje

Od 2009 roku Grupa LOTOS uczestniczy w indeksie firm odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również jest członkiem United Nations Global Compact – międzynarodowej organizacji powołanej z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Spółka zadeklarowała też wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych w 2015 roku przez ONZ. Realizując wyznaczone cele, spółka LOTOS jest również partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji pozarządowej zajmującej się upowszechnianiem idei CSR.

Odpowiedzialne raportowanie

Efekty działalności Grupy Kapitałowej LOTOS publikowane są co roku w zintegrowanym raporcie obrazującym finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania spółki. Dostępny jest on wyłącznie w wersji online na stronie: www.raportroczny.lotos.pl. Warto nadmienić, iż Grupa LOTOS znalazła się po raz kolejny w gronie laureatów konkursu na najlepsze raporty roczne „The Best Annual Report” i zajęła II miejsce w kategorii „Przedsiębiorstwa”, a także otrzymała specjalne wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe.

Działalność prospołeczna

Działalność prospołeczna Grupy LOTOS od lat koncentruje się na trzech kluczowych obszarach:

ochrona środowiska i ekologia, zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, która jest szczególnie istotna z uwagi na nadmorskie położenie rafinerii oraz w odniesieniu do cennych przyrodniczo terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie spółki,

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, na które LOTOS oddziałuje zarówno najwyższą jakością swoich produktów, jak i kompleksowymi programami edukacyjnymi,

wyrównywanie różnic społecznych oraz wsparcie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, do których firma kieruje programy społeczno-sportowe oraz szereg projektów, których celem jest wsparcie nauki oraz utalentowanej młodzieży.

Wyrównywanie różnic społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu

Grupa LOTOS prowadzi inicjatywy wpływające na integrację i edukację w najbliższym otoczeniu koncernu. Lokalne społeczności spółka wspiera między innymi poprzez ogólnopolski program „Dobry Sąsiad”. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: www.odpowiedzialny.lotos.pl

Społecznie odpowiedzialni za świat sportu

W LOTOS od lat wspieramy polskich sportowców. Będąc Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej czy Generalnym Sponsorem Polskiego Narciarstwa, gdzie bezkompromisowo hołdujemy zasadom Fair Play, stworzyliśmy też unikatowe programy CSR. Wśród nich należy wymienić Program Mistrzowie w Pasach, w ramach którego razem z trzykrotnym Mistrzem Europy w Rajdach Samochodowych – Kajetanem Kajetanowiczem, edukujemy Polaków w zakresie bezpieczeństwa na drogach oraz Program Szukamy Następców Mistrza, w którym udzielamy potrzebnego wsparcia dla młodych adeptów sportu. Jednym z takich adeptów był kiedyś Kamil Stoch, który swoją karierą sportową udowodnił celowość i  skuteczność naszego programu.

Inwestowanie w edukację

Grupa LOTOS jest aktywnie zaangażowana w projekty edukacyjne skierowane do młodych, ambitnych uczniów i studentów. Patronując Festiwalowi E(x)plory, stymulujemy współpracę biznesu z nauką. Prowadząc Program „Zdolni z LOTOSEM” pozwalamy rozwinąć skrzydła zdolnym uczniom, pragnącym poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Grupa LOTOS poprzez swoją działalność biznesową, prowadzoną w sposób odpowiedzialny, stara się służyć Polsce i Polakom, rozwijając krajową gospodarkę. Spółka wspiera też działalność społeczną pracując nad zacieraniem różnic, wyrównywaniem szans oraz pochylając się nad zaspokojeniem potrzeb wielu polskich rodzin.

Jesteśmy laureatami licznych nagród i wyróżnień przyznawanych w obszarach kluczowych dla rozwoju praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu. W tym roku po raz kolejny zostaliśmy nagrodzeni tytułem Firmy Dobrze Widzianej w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymaliśmy 5. Złoty Listek CSR w konkursie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte i tygodnika Polityka oraz osiągnęliśmy 4-. pozycję w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Grupa LOTOS znalazła się także po raz kolejny w gronie laureatów konkursu na najlepsze raporty roczne „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.