KRRiTV przedstawiła założenia strategiczne do nowej Ustawy o mediach elektronicznych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiTV) przedstawiła założenia strategiczne do nowej Ustawy o mediach elektronicznych. Założenia te zawarto w publikacji...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiTV) przedstawiła założenia strategiczne do nowej Ustawy o mediach elektronicznych. Założenia te zawarto w publikacji pt. "Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej", tzw. Białej księgi. Studium opracowane zostało przez ekspertów KRRiTV we współpracy z Direction du Developpement des Media (Dyrektoriatu ds. Rozwoju Mediów, francuski odpowiednik KRRiTV). Nad "Białą księgą" pracowano 2 lata. Zdaniem Karola Jakubowicza, eksperta KRRiTV i współautora publikacji, dokument uwzględnia główne założenia polityki medialnej Unii Europejskiej. "Mówi o konieczności rozwoju regulacji prawnych, wspierania produkcji, rozwoju procesu cyfryzacji mediów i o relacjach z krajami trzecimi, w tym z tymi, które mogą za jakiś czas dołączyć do Unii Europejskiej - powiedział Jakubowicz. "Biała księga" postuluje konieczność wspierania naziemnego przekazu cyfrowego, dofinansowania nadawców regionalnych, lokalnych i społecznych, rozwijania sektora produkcji niezależnej, utrzymania silnych mediów publicznych i ochrony obrotu prawami programowymi. Zdaniem Bohdana Junga z Zakładu Mediów Elektronicznych Szkoły Głównej Handlowej, również współautora opracowania, konieczność wprowadzenia nowych regulacji związana jest m.in. z rosnącym znaczeniem nowych mediów w gospodarce światowej. W 1995 r. nowe media stanowiły 6,8 proc. globalnego PKB, a w 2000 r. już 9 proc. "Coraz częściej usługi telewizyjne będą łączone z internetem zgodnie z zasadą "all in one". Nadchodzi czas telewizji interaktywnej i zmian w sposobie zapłaty za usługi telewizyjne. Wymaga to nowych, precyzyjnych rozwiązań prawnych dotyczących choćby ochrony danych osobowych" - uważa Bohdan Jung. Jego zdaniem istotnym sygnałem zmian w sposobie konsumpcji mediów elektronicznych jest sukces rynkowy w Stanach Zjednoczonych magnetowidu cyfrowego umożliwiającego wycinanie bloków reklamowych (TiVo). "Takie rozwiązania mogą niebawem spowodować ból głowy całej branży reklamowej. Już teraz dostęp do takiego urządzenia ma 10 proc. amerykańskich gospodarstw domowych" - mówi Jung. ""Białej księgi" nie należy traktować jako dokumentu końcowego, ale raczej jako punkt wyjścia do dalszej refleksji" - uważa Alain Seban, dyrektor Dyrektoriatu ds. Rozwoju Mediów. (PM)

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.