EASA piętnuje polską branżę za brak samoregulacji marketingowej

Christopher Graham, chairman European Advertising Standards Alliance (EASA), skrytykował polskie środowisko marketingu, mediów i reklamy za brak powszechnie przyjętego standardu...

Christopher Graham, chairman European Advertising Standards Alliance (EASA), skrytykował polskie środowisko marketingu, mediów i reklamy za brak powszechnie przyjętego standardu samoregulacji branżowej. W liście przesłanym do polskiej Rady Reklamy wyraża obawy, że przyjęcie Polski do Unii Europejskiej (UE), w chwili kiedy polski rynek usług marketingowych nie dysponuje efektywnym mechanizmem rozstrzygania sporów według własnych reguł samoograniczenia, może wywołać restrykcje ze strony władz unijnych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być wprowadzenie przez Parlament Europejski na wniosek Komisji Europejskiej dyrektywy o nieuczciwych praktykach reklamowych. Przygotowywany akt prawny obejmie swoim zasięgiem cały zjednoczony rynek, który z chwilą rozszerzenia UE obejmie 25 państw. Planowane przepisy mają bardzo rygorystyczny charakter i mogą w znaczący sposób zredukować możliwości prowadzenia działań marketingowych. Zdaniem Grahama polskie branże marketingu, mediów i reklamy powinny jak najszybciej przyjąć dokument z zapisami etycznymi oraz ustanowić mechanizm ich przestrzegania. "Polska jest jednym z największych rynków, który po akcesji do UE stanie się częścią wspólnej unijnej struktury. Fakt, że polskie środowisko nie przyjęło rozwiązań samoregulacyjnych, zmusi Unię do narzucenia w formie dyrektywy własnych reguł" - mówi Maciej Lach, odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów w Radzie Reklamy. Obecnie trwają prace nad nowelizacją polskiego kodeksu etycznego. Swoje poparcie dla jego przyjęcia wyraziły już Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Markowych "Pro-Marka", Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA) oraz Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Wciąż nie wiadomo, jak odniosą się do tego projektu media. Prezentacja założeń nowego kodeksu będzie miała miejsce w kwietniu br. (JP)

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.