Vizeum Polska planuje komunikację w oparciu o autorskie badania psychodynamiczne

Vizeum Polska, dom mediowy należący do grupy Aegis Media (działa na polskim rynku od początku br.), wdraża autorskie sieciowe badanie...

Vizeum Polska, dom mediowy należący do grupy Aegis Media (działa na polskim rynku od początku br.), wdraża autorskie sieciowe badanie psychodynamiczne w oparciu o narzędzia instytutu Synovate Censydiam. Koordynacją tych badań zajmuje się dr Dominika Maison. Jednym z badań, jakie Vizeum Polska będzie wykorzystywać, jest Media Chemistry służące do konstruowania platformy relacji pomiędzy konsumentem, marką oraz medium wykorzystywanym w komunikacji. Według Tomasza Chojneckiego, szefa Vizeum Polska, aby zbudować skuteczną platformę takich relacji, konieczna jest wiedza przede wszystkim o tym, jakie potrzeby zaspokaja dana marka i co proponuje konsumentowi. Uważa ponadto, że następnie należy zdefiniować grupę potencjalnie poszukującą, bardziej lub mniej świadomie, zaspokojenia tej potrzeby oraz dobrać środki, które pozwolą na nawiązanie relacji pomiędzy marką a konsumentem. W tym właśnie ma pomagać badanie Media Chemistry. "Daje ono wgląd w naturalne środowisko, w którym egzystuje marka. Takie szerokie spektrum pozwala powiązać aspekty ilościowe i jakościowe, które mają wpływ na skuteczność komunikacji. Łatwo sobie wyobrazić medium, którego konsumpcja w danej grupie docelowej (powiedzmy wśród młodzieży) jest na tyle wysoka, by rozważać jego wykorzystanie (np. reklama zewnętrzna), natomiast zaangażowanie odbiorców bardzo małe. Jeśli komunikacja ma charakter bardziej emocjonalny niż informacyjny, wówczas siła relacji konsumenta z danym medium nabiera dużego znaczenia. Więcej wówczas może zależeć od tego, jak bardzo ktoś jest faktycznie zaangażowany w dane medium, niż to, ile czasu z nim spędza" - mówi Chojnecki. Vizeum wprowadza narzędzia psychologii behawioralnej do planowania komunikacji, również na poziomie szczegółowego planowania mediów. Według tego typu analiz każdy punkt GRP posiada swój ekwiwalent w postaci punktu QRP (Qualified-Rating-Point), który odzwierciedla nie tylko pewien odsetek grupy docelowej, który miał okazję zetknąć się z reklamą, ale również jakość tego kontaktu. Proces analizy efektywności polega na ocenie siły nawiązanej relacji z konsumentami. Temu właśnie służą narzędzia wypracowane przez międzynarodowy instytut badawczy Censydiam (Centre for Systematic Diagnostics in Marketing) specjalizujący się w badaniach psychodynamicznych, należący do grupy Synovate. "Bardzo pozytywne doświadczenia Aegis Media z wprowadzaniem i wykorzystywaniem zaawansowanych produktów badawczych w planowaniu i zakupie mediów wskazują, iż polski rynek jest otwarty na nowe pomysły. Mimo charakterystycznej dla ostatnich lat koncentracji na aspektach efektywności zakupu tradycyjnych mediów rośnie zainteresowanie innymi pozamediowymi narzędziami pomagającymi wpływać na zwrot z inwestycji" - dodaje Chojnecki. Obecnie Vizeum realizuje dwa projekty badawcze dla firm, które nie są obsługiwane mediowo przez tę agencję (ich nazw nie ujawniono), oraz przygotowuje się do wdrożenia badania dla firmy Total Polska, jednego ze swoich klientów. Pozostałymi klientami Vizeum Polska są RFSU i JVC Polska. (PR)

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.