Trade Press złożyło odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ZKDP

Wydawnictwo Trade Press złożyło odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ZKDP (Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) na jego temat wraz z wnioskiem...

Wydawnictwo Trade Press złożyło odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ZKDP (Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) na jego temat wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia. Trade Press ocenia, że sposób, w jaki zostało wydane orzeczenie, jest niedopuszczalny, ponieważ wydawnictwo nie zostało przez Sąd Koleżeński nawet poinformowane o wniesionej skardze pod jego adresem przez wydawnictwo Biuro Promocji i Reklamy A. Generalczyk. Orzeczenie zostało przesłane do Trade Pressu z ZKDP i był to pierwszy kontakt wydawnictwa ze sprawą. "Reagujemy - powiedział Radek Sofr, prezes zarządu Trade Pressu - ponieważ sprawa została upubliczniona przez podmiot skarżący, czyli przez Biuro Reklamy i Promocji A. Generalczyk, które rozesłało informację o decyzji Sądu Koleżeńskiego ZKDP. Stało się tak, mimo że orzeczenie miało być ogłoszone wyłącznie we własnych publikacjach ZKDP". Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego ZKDP zostało sformułowane 18 marca br. 24 marca Biuro Promocji i Reklamy A. Generalczyk już rozsyłało jego treść wśród reklamodawców. Trade Press został o orzeczeniu powiadomiony przez ZKDP 29 marca. 8 kwietnia z jego inicjatywy odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZKDP w celu wyjaśnienia postępowania Związku. Tuż przed przerwą wielkanocną nie udało się nam skontaktować i uzyskać komentarza w opisywanej sprawie od Grzegorza Gaudena, prezesa zarządu ZKDP, od Iwony Szczęsnej, dyrektor biura ZKDP, ani od Iwony Tessarowicz, przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego ZKDP. Biuro Promocji i Reklamy A. Generalczyk, wydawca "Poradnika Handlowca", na początku listopada ub.r. skierował skargę do Sądu Koleżeńskiego ZKDP na Trade Press, wydawcę m.in. "Detalu Dzisiaj" i "Supermarket News", zarzucając mu nieuczciwą konkurencję (publikacje danych o sposobie dystrybucji "Poradnika Handlowca"). Sąd Koleżeński ZKDP uznał działanie Trade Pressu w tej sprawie za naganne. (KP)

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.