Skargi na Ideę i Plus

Plus podaje nieprawdziwy zasięg, a Idea ma umowy niekorzystne dla klientów - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Obiema sprawami...

Plus podaje nieprawdziwy zasięg, a Idea ma umowy niekorzystne dla klientów - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Obiema sprawami Urząd zajął się po skargach klientów sieci komórkowych.

W przypadku Plusa chodzi o to, że publikowany w materiałach promocyjnych firmy zasięg sieci nie zgadza się z rzeczywistym, na co zwrócili uwagę klienci. Sprawę tę poruszała także Federacja Konsumentów. Ryszard Woronowicz z działu PR Polkomtela mówi, że na mapkach w materiałach informacyjnych zastrzeżono, że chodzi o zasięg planowany, który może ulec zmianie, a jego mapa nie stanowi elementu umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych przez firmę.

Z kolei Centertel został wezwany przez UOKiK do zmiany swoich umów z abonentami. W dotychczasowych umowach Centertel zastrzega sobie możliwość odłączenia od sieci i nałożenia dodatkowych karnych opłat w przypadku naruszenia regulaminu, nie precyzując, o jakie naruszenia chodzi. Urząd zwrócił też uwagę, że Centertel zmusza abonentów do rezygnacji z wszelkich roszczeń o odszkodowania w przypadku utraty przez firmę koncesji (utrata zwykle następuje z winy operatora), dodatkowo abonenci muszą wtedy zapłacić firmie 500 zł plus VAT za odłączenie od sieci.

UOKiK zauważył, że sankcje dotykające abonentów są publikowane w dwóch dokumentach - umowie i załączniku, co sprawia, że zapoznanie się z nimi jest kłopotliwe i może mieć na celu zatajenie niedogodności, z jakimi może się wiązać korzystanie z usług firmy.

TW

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.