Konsultacja projektu

Wprowadzenie zmian dotyczących uregulowania problematyki reklamy porównawczej proponuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o znowelizowanie przepisów ustawy o zwalczaniu...

Wprowadzenie zmian dotyczących uregulowania problematyki reklamy porównawczej proponuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o znowelizowanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która obowiązuje w Polsce od 1993 r.

Projekt nowelizacji, w odróżnieniu od dotychczas obowiązującego stanu prawnego, precyzyjniej określa, kiedy stosowanie reklamy porównawczej jest dopuszczalne. Zdaniem autorów taka forma komunikacji z konsumentami przede wszystkim nie może ich wprowadzać w błąd. Porównywać w reklamie można jedynie produkty tego samego typu i przeznaczenia, a porównanie musi być obiektywne i nie może powodować pomyłek w rozróżnianiu oferty reklamującego i jego konkurenta. Poza tym reklama porównawcza nie może mieć nic wspólnego z dyskredytacją produktów konkurencji ani tym bardziej wykorzystaniem w nieuczciwy sposób renomy jego znaków towarowych. Żadna reklama nie może przedstawiać jednych produktów jako imitacji czy naśladownictwa innych. Pomysłodawcy nowelizacji uzasadniają potrzebę jej wprowadzenia dostosowaniem przepisów polskiej ustawy do prawa Wspólnoty Europejskiej. Poza tym uważają, że nowy kształt regulacji z pewnością wzmocni środki ochrony konsumenta przed nieuczciwą konkurencją. Projekt tych zmian w ustawie, autorstwa UOKiK, został przesłany do konsultacji Radzie Reklamy, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Federacji Konsumentów oraz Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich.

JP

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.