Dobry rok dla Amplico

W ubiegłym roku Amplico Life zwiększyło udziały w rynku, rozbudowało sieć sprzedaży i poprawiło pozycję w sektorze ubezpieczeń grupowych. TBWA...

W ubiegłym roku Amplico Life zwiększyło udziały w rynku, rozbudowało sieć sprzedaży i poprawiło pozycję w sektorze ubezpieczeń grupowych. TBWA przeprowadziła dla Amplico trzy kampanie reklamowe.

W 1998 roku Amplico Life pozyskało

159 tys. nowych klientów. Pod koniec roku ubezpieczało 507 tys. Polaków. W stosunku do roku 1997 ich liczba wzrosła o 137 tys. Oznacza to, że towarzystwo straciło w tym czasie ok. 22 tys. klientów. Wypłaciło tylko ok. 100 odszkodowań z tytułu śmierci, tak więc większość z tych 22 tys. klientów nie przedłużyła polis. Krzysztof Charchuła, dyrektor do spraw operacyjnych, powiedział, że mimo to firma ma jeden z najniższych na rynku wskaźników rezygnacji z kontynuowania umów. Pod względem zebranej składki brutto Amplico ma trzecią pozycję, za PZU Życie i Commercial Union. Składka ta w ubiegłym roku wyniosła 498,4 mln zł i wzrosła o 41 proc. w porównaniu z rokiem 1997. Łączny wzrost przychodów był większy o 49 proc. i osiągnął 608,8 mln zł. W ciągu ub.r. Amplico wypłaciło tylko 15 mln zł odszkodowań, co stanowiło 3 proc. zebranej składki. Udział w rynku ubezpieczeń na życie, mierzony liczbą klientów, wzrósł do 9,4 proc. Amplico zawdzięcza ten wzrost m.in. rozbudowie sieci sprzedaży. Firma otworzyła 30 nowych agencji i ośrodków szkoleniowych. Obecnie ma już 75 biur w 51 miastach Polski. Współpracuje z siecią 3,5 tys. agentów oraz z kilkunastoma firmami pośrednictwa ubezpieczeniowego.

W silnej grupie. Amplico jest spółką należącą do grupy AIG. Macierzysta firma Amplico Life otrzymała najwyższą ocenę stabilności finansowej - AAA. Informacja o tym fakcie została wykorzystana w kampanii reklamowej innej spółki z grupy AIG w Polsce - AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Tomasz Frontczak, prezes AIG PTE, konsekwentnie odmawia ujawnienia liczby osób, które przystąpiły do jego funduszu. Twierdzi jedynie, że wyniki sprzedaży są zadowalające i plan osiągnięcia 8-proc. udziału w rynku (500 tys. osób) jest realizowany. AIG PTE ma jedną z większych sieci sprzedaży wśród towarzystw emerytalnych, UNFE zarejestrował już 45 tys. akwizytorów spośród 50 tys. zgłoszonych przez tę spółkę.

Wydawać ostrożnie. Kampanie reklamowe dla Amplico i AIG PTE przygotowała agencja TBWA. W ub.r. Amplico miało trzy ogólnopolskie, multimedialne kampanie, ale towarzystwo jest ostrożne w wydawaniu pieniędzy na ten cel. Również nasilenie kampanii AIG PTE jest znacznie niższe od kampanii konkurencji. Ostatnia z kampanii AIG w ubiegłym roku wprowadziła nowe motywy (m.in. brązowy kolor), które są wykorzystywane w reklamach funduszu emerytalnego. Budowa spójnego wizerunku wszystkich spółek AIG w Polsce ma podkreślić przynależność do jednej grupy finansowej i zwiększyć ich rozpoznawalność.

Amplico jest dość mocno zaangażowane w działalność sponsorską i charytatywną. Firma objęła patronatem Łazienki Królewskie. Dzięki jej wsparciu odbudowano tam hipodrom. W ub.r. odbył się pierwszy Bieg Hubertusa o puchar Amplico Life. W ramach akcji "Rodzina Dzieciaków" pod patronatem towarzystwa został otwarty Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku. Jakub Stępień

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.