Branża pyta o Postar

Wyniki badań outdooru spółki joint venture AMS, Stroer i Clear Channel mają być dostępne w drugiej połowie br., ale szczegóły przedsięwzięcia wciąż nie są znane. Andrzej Grudziński, pełnomocnik zarządu Cityboard Media, wystosował list otwarty do firm odpowiedzialnych za Postar.

Cityboard Media istnieje od ponad 17 lat. Przez cały ten czas wnikliwie obserwujemy rozwój polskiego rynku reklamy zewnętrznej, którego jesteśmy integralną częścią. (...) Ostatnie wydarzenia, których jesteśmy świadkami od ponad pół roku, zmusiły nas do napisania tego listu z prośbą o wyjaśnienia.

(...) Przez ostatnie trzy lata obserwujemy wznowienie zainteresowania kilku dostawców wprowadzeniem standardu badawczego. Na początku 2013 roku pojawiła się informacja, że UOKiK wydał zgodę na utworzenie spółki joint venture, w której skład weszłyby firmy: Ströer, Clear Channel oraz AMS, a jej zadaniem będzie realizacja projektu badawczego w metodologii Postar. W związku z tym nasuwa się siedem zasadniczych pytań.

1. Czy spółka, o której mowa w doniesieniach prasowych, została już zawiązana? Czy znany jest już jej skład zarządu oraz rady nadzorczej? Jaki jest jej kapitał zakładowy? Kto jest liderem projektu Postar?

2. Jaką nazwę będzie nosił ten projekt? Czy pozostaną państwo przy nazwie Postar? Czy organizacja zajmująca się tym w Wielkiej Brytanii wyraziła na to zgodę?

3. Czy poznamy szczegóły samej metodologii badania? Do chwili obecnej nie udało nam się znaleźć informacji na ten temat. Czy – biorąc pod uwagę to, że branża OOH w Wielkiej Brytanii odeszła już od Postaru – będą państwo korzystać ze starego wariantu tej metodologii, czy też z nowego?

4. Czy została podjęta finalna decyzja odnośnie do wszystkich typów konstrukcji, które będą badane w ramach projektu? Czy został ustalony sposób dokonywania opisu otoczenia poszczególnych nośników, szczególnie w zakresie clutteru? Czy wypracowali już państwo rozwiązanie, które pozwala na opisanie także nośników niesystemowych?

5. Czy została już wybrana firma badawcza? Na podstawie informacji w mediach zrozumieć można, że wyniki pierwszych badań przeprowadzonych w ramach projektu znane będą w II połowie 2013 roku. Wydaje się zatem, że prace powinny już trwać. Czy znany jest już podmiot, który podejmie się przeprowadzenia tak szerokich badań w sposób, jaki pozwoli ich wyniki stosować dla całego rynku OOH w Polsce? Czy będzie to jedna firma, czy też może kilka? Jeśli kilka – jaki będzie podział kompetencji pomiędzy nimi?

Przyglądając się zarysowi projektu i ponownie nawiązując do zapewnień medialnych z początku 2013 roku, chcielibyśmy również dowiedzieć się, kiedy możemy poznać szczegółowy harmonogram prac związanych z projektem oraz jego implementacji.

6. Jaką procedurę aktualizacji danych państwo przewidują?

7. Jaka będzie przyszłość tego narzędzia badawczego: czy zamierzacie je udostępniać klientom bądź domom mediowym? Jakie dane będą tam pokazywane? Czy będzie się z tym wiązała jakaś opłata licencyjna? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by mieć dostęp i móc korzystać z takiej aplikacji? Czy będzie – a jeśli tak, to jaka – różnica między narzędziem dla klienta a narzędziem dla domu mediowego?

Wydaje się, że przy tak zaawansowanych pracach odpowiedzi na powyższe pytania nie powinny sprawiać wiele kłopotu. Projekt ma formułę otwartą i dotyczy tematów ważnych dla naszego środowiska, dlatego właśnie oczekujemy na rzeczowe wyjaśnienia.

 

Andrzej Grudziński, pełnomocnik zarządu Cityboard Media

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.