Agencje nie chcą czekać 90 dni

SAR planuje działania chroniące przed praktykami niektórych klientów wydłużających terminy płatności.

Praktyka wydłużania terminów płatności przez klientów nie jest dla agencji niczym nowym. Jednak kilka tygodni temu Unilever wysłał do niektórych agencji informację, że wydłuża termin płatności za usługi z 60 do 90 dni. Ta sprawa odbiła się szerokim echem w środowisku agencyjnym.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Związek Firm Public Relations (ZFPR), Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA zorganizowały panel dyskusyjny na temat płatności dla agencji. Na potrzeby panelu przez Kancelarię Prawną LSW została przygotowana ekspertyza prawna.

- Wydłużenie terminów zapłaty ponad 60 dni poprzez wysłanie jednostronnych oświadczeń może być potraktowane jako brak spełnienia przesłanek wymaganych przez ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Niezależnie od tego, że konieczna jest zgoda obydwu stron na dłuższe terminy, to muszą być spełnione jeszcze inne przesłanki, między innymi takie wydłużenie musi być obiektywnie uzasadnione. Pamiętać też trzeba, że oprócz uzasadnienia takiego wydłużenia nie można naruszyć "zasad współżycia społecznego" i "społeczno-gospodarczego celu umowy", przyjmując taki zapis - powiedział Maciej Ślusarek, partner w Kancelarii LSW.

Gdzie jest CSR?

W panelu pojawiły się także inne niż prawne wątki. - Jeśli firma jednostronnie wprowadza 90-dniowy termin płatności, a jednocześnie deklaruje i komunikuje, że przestrzega zasad CSR, to jest to oczywisty dysonans. Istotą idei społecznej odpowiedzialności jest bowiem oparcie relacji z interesariuszami na równorzędnym dialogu i uwzględnianiu ich racji i potrzeb - ocenił Zbigniew Gajewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

- Wydłużanie terminów płatności szczególnie w postaci jednostronnej decyzji i bez propozycji rekompensaty w postaci pokrycia kosztów pieniądza czy factoringu działa na szkodę MŚP i jako takie powinno być traktowane jako zachowania społecznie nieodpowiedzialne. MŚP to 95 proc. firm w Polsce i ponad 60 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników. Płacenie im w terminach dłuższych niż terminy płacenia pensji to działanie nie tylko przeciwko firmom dostawcom, ale przeciwko 60 proc.  zatrudnionych, którzy pracują w MŚP, czyli znaczny odsetek konsumentów - stwierdził Paweł Tyszkiewicz, pełnomocnik zarządu SKM SAR.

Obecnie SAR rozważa m.in. wysłanie listu do marketerów z propozycją wspólnego stworzenia kodeksu dobrych praktyk. Kolejny pomysł to włączenie do dialogu ekspertów z organizacji zajmujących się obszarem CSR, przedstawicieli korporacji czy pracowników naukowych. Chodzi tu o poruszenie kwestii, jak koncerny mogą deklarować wdrażanie polityki CSR, skoro nie uwzględniają w niej relacji z ważną grupą interesariuszy, jaką są agencje.
Otwarta zostaje także kwestia wystąpienia na drogę sądową przeciwko klientom stosującym zbyt długie terminy płatności.

Tomasz Wygnański 679 Artykuły

W MMP prawie od 20 lat pisze o marketerach i strategiach marketingowych, a także o detalistach, BTL, digitalu i badaniach. Właściciel 8- kilogramowego kota.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.