SAR osiągnął porozumienie z Unileverem

Unilever skróci terminy płatności dla dostawców usług marketingowych z 90 do 60 dni. To efekt działań SAR i innych organizacji branżowych podjętych jeszcze w ub.r.

 Unilever Polska rozesłał na początku listopada 2013 r. oficjalne pismo, w którym zapowiada, że płatności dla agencji zostają wydłużone z 60 do 90 dni. Niecałe trzy miesiące później Polpharma ogłosiła, że swoje zobowiązania wobec usługodawców będzie regulowała w terminie do 120 dni od momentu wystawienia faktury. Co więcej, od zgody na ten warunek będzie uzależniać udział podwykonawców w organizowanych przez spółkę przetargach.

Przepisy

Kilka miesięcy temu cztery organizacje - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Związek Firm Public Relations, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB i Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku - zamówiły ekspertyzę prawną na temat wydłużania terminów płatności przez niektórych klientów agencji. Najważniejsze wnioski płynące z analizy to to, że wydłużanie terminów płatności w branży komunikacji marketingowej powyżej 60 dni jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego, co zgodnie z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych czyni takie działania nielegalnymi. Istnieją jednakże wyjątki od tej reguły, które jednak nie mają zastosowania wobec usług marketingowych. Z kolei przepisy Kodeksu cywilnego stoją w zgodzie z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a przez to wzmacniają twierdzenie o nielegalności terminów zapłaty dłuższych niż 60 dni. Dodatkowo zgodnie z przepisami w tych aktach prawnych najbardziej pożądany jest 30-dniowy termin płatności. Maksymalnie dopuszczalny wynosi 60 dni. W dyskusji o terminach padały także argumenty związane z zasadami CSR, jakimi powinny kierować się korporacje.

Porozumienie

SAR i inne organizacje branżowe od kilku miesięcy były w kontakcie z Unileverem. Organizacje nie wykluczały nawet drogi sądowej, ale ostatecznie sprawę rozwiązano na drodze porozumienia. - Jesteśmy zadowoleni z otwartego podejścia firmy Unilever do trudnego zagadnienia długich terminów płatności. Wierzymy, że deklaracja zostanie pozytywnie odebrana przez wiele podmiotów z branży reklamowej/PR/badawczej. Firma Unilever pokazała, że ceni sobie opinie organizacji branżowych, co świadczy o zaangażowaniu w rozwój relacji ze swoimi dostawcami z branży komunikacji marketingowej - komentuje Paweł Tyszkiewicz, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. - Dobre relacje i owocna współpraca z dostawcami są dla firmy Unilever bardzo ważne. Zdecydowaliśmy się na bardziej elastyczne podejście w temacie terminów płatności, o którym poinformowaliśmy zainteresowane stowarzyszenia - dodaje Paweł Jezierski, młodszy kierownik ds. komunikacji Unilevera.

Chociaż obrona dobrych praktyk rynkowych zajęła organizacjom branżowym kilka miesięcy, to jednak dowiodła, że nawet z potentatami można osiągnąć satysfakcjonujący konsensus. Teraz z nadzieją czekamy na ruch ze strony Polpharmy. 

(współpraca: Tomasz Wygnański)

Katarzyna Kacprzak 384 Artykuły

Zajmuje się agencjami reklamowymi i eventowymi. Ma na oku studia produkcyjne i branżę OOH. Gdyby mogła wybrać byłaby kopistką w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.