Większe przychody Agory

Przychody Grupy Agora w III kwartale br. wzrosły o 1,7 proc. Spółka deklaruje, że to efekt skutecznego wykorzystania poprawy koniunktury na rynku reklamy w III kwartale br.

W III kwartale br. przychody Grupy Agora wyniosły 243,9 mln zł i wzrosły w porównaniu z III kw. 2013 r. o 1,7 proc. Autorzy raportu podkreślają, że grupa odnotowała wzrost wszystkich kategorii przychodów z wyjątkiem tych ze sprzedaży usług reklamowych. Przychody z pozostałej sprzedaży zwiększyły się o 9,5 proc. do 25,3 mln zł, głównie dzięki wyższym wpływom ze sprzedaży barowej w kinach. Przychody ze sprzedaży wydawnictw były wyższe o 2,2 proc. i wyniosły 32,6 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost wpływów ze sprzedaży biletów do kin o 6,7 proc. (do kwoty 30,2 mln zł) oraz ze sprzedaży usług poligraficznych klientom zewnętrznym o 0,5 proc. do 38,1 mln zł.
Przychody ze sprzedaży usług reklamowych były niższe o 0,8 proc. i wyniosły 117,7 mln zł.

EBITDA Grupy wzrosła o 23,9 proc. i wyniosła 14 mln zł. Grupa Agora zmniejszyła również stratę operacyjną do poziomu 9,8 mln zł. Strata netto wyniosła 10,2 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnęła 10,1 mln zł.

Nowe pomysły prasowe

Wyniki segmentu prasowego pozostawały pod presją ograniczania wydatków na reklamę w prasie. Najbardziej było to widoczne w "Gazecie Wyborczej", której przychody reklamowe zmniejszyły się o 21,2 proc. Pozytywnym sygnałem jest za to wzrost przychodów reklamowych odnotowany przez "Metro" oraz czasopisma grupy - odpowiednio o 6,8 proc. oraz 3,8 proc.
Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu wzrosły o 3,9 proc., pomimo utrzymującej się tendencji spadkowej sprzedaży wydawnictw papierowych. Wzrost ten jest efektem zmiany cyklu wydawniczego magazynu "Wysokie Obcasy Extra", który od lutego br. ukazuje się jako miesięcznik, podwyżki ceny egzemplarzowej "Gazety Wyborczej" oraz wpływów z dystrybucji cyfrowej dziennika.
Agora podkreśla, że coraz więcej osób zamawia prenumeratę cyfrową "Gazety Wyborczej", dzięki wprowadzonej w lutym br. nowej ofercie pakietów cyfrowych. Aktywnych jest już 21,2 tys. prenumerat (stan na 30 września br.) - rośnie grono użytkowników, którzy płacą za dostęp do cyfrowych treści "Wyborczej".
We wrześniu 2014 r. "Gazeta Wyborcza" uruchomiła BIQdata.pl, pierwszy w Polsce serwis internetowy z kategorii data journalism przygotowywany przez redakcję mediową. BIQdata.pl, który oferuje nowy sposób przedstawiania informacji, jest pierwszą marką "Gazety Wyborczej" dostępną tylko online - wyłącznie dla prenumeratorów cyfrowych pakietów "Wyborczej". Segment przygotował także nową ofertę dla reklamodawców - pakiet reklamowy Prestiż obejmujący 5 magazynów: "Wysokie Obcasy Extra", "Avanti", "Dom & Wnętrze", "Logo" i "Kuchnię", który zdaniem wydawcy pozwala dotrzeć z przekazem reklamowym do zróżnicowanej i atrakcyjnej grupy czytelników.

Kino w modzie

Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 8,1 proc. do 57,5 mln zł. To efekt rosnącej frekwencji kinowej, która przyniosła wzrost przychodów ze sprzedaży biletów do kin o 6,7 proc. do kwoty 30,2 mln zł oraz wyższe o 5,7 proc. przychody ze sprzedaży barowej, które wyniosły 11,1 mln zł. Wyższe były również przychody ze sprzedaży reklam w kinach, które stanowiły 5,8 mln zł. Dzięki temu segment poprawił wynik operacyjny na poziomie EBITDA, który wyniósł 6,4 mln zł.
Frekwencja w kinach sieci Helios sięgnęła 1,8 mln widzów i zwiększyła się o 1,6 proc. W tym czasie liczba biletów sprzedanych do wszystkich kin w Polsce zmniejszyła się o 1,1 proc.
Pion Projekty Specjalne Agory zaproponował czytelnikom w III kw. 8 nowych wydawniczych projektów jednorazowych. W efekcie Agora sprzedała 100 tys. książek i książek z płytami, a przychody pionu wyniosły 6,8 mln zł. Ale pion zakończył III kwartał 2014 r. ze stratą operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 1,1 mln zł.

Innowacyjny outdoor

Przychody ze sprzedaży reklam na nośnikach AMS wyniosły 32,1 mln zł. Jednocześnie zdaniem grupy dzięki systematycznie prowadzonym działaniom optymalizacyjnym segment obniżył koszty operacyjne o 4 proc. i zmniejszył stratę operacyjną na poziomie EBIT. Pozycja spółki na rynku reklamy zewnętrznej jest silna, a jej udział w wydatkach na reklamę zewnętrzną to obecnie 33,5 proc.
Również w tym segmencie Agora nie boi się innowacji. AMS zrealizował specjalną kampanię promocyjną prezentującą nowe funkcjonalności wiat. Pasażerowie komunikacji miejskiej oczekujący na autobus we Wrocławiu mogli doładować telefon komórkowy w wiacie przystankowej.
Pod koniec października postawiona została pierwsza stołeczna wiata w ramach projektu "Przystanek Komunikacji Miejskiej". Agora zapowiada, że to sygnał największej polskiej inwestycji w meble miejskie.
Przychody segmentu z tytułu sprzedaży usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych wyniosły 38,1 mln zł i wzrosły o 0,5 proc. (vs. III kw. 2013).

Optymistycznie w internecie i radiu

W III kwartale segment internetowy odnotował wzrost przychodów do kwoty 29,7 mln zł (o 12,1 proc.) głównie za sprawą rosnących wpływów ze sprzedaży reklam internetowych. Pomimo wzrostu kosztów operacyjnych do kwoty 25,3 mln zł wynik operacyjny EBIT segmentu wzrósł do 4,4 mln zł, a EBITDA do 5,7 mln zł.
Warto zauważyć, że w tym okresie Agora zaprezentowała nowe odsłony serwisów Foch.pl oraz Polskabiega.pl. Segment uruchomił także aplikację mobilną "Moja ciąża" na urządzenia z systemem operacyjnym Android, przygotowaną wspólnie z serwisem z eDziecko.pl.
Z kolei przychody segmentu radiowego sięgnęły 17,5 mln zł - oznacza to wzrost o 8 proc. Segment zredukował koszty operacyjne o 11,5 proc. W rezultacie EBITDA sięgnęła 1,3 mln zł.

Piotr Machul 292 Artykuły

Zajmuje się tematyką mediową, głównie telewizyjną i radiową. Przeżył kilkuletni romans z copywritingiem. Zdecydowanie woli dziennikarstwo. Dziwne, że nie mieszka w czeskiej Pradze, bo uwielbia to miasto.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.