Stabilizacja w OOH

Osiągnięty w I półroczu 2014 r. wynik był niższy zaledwie o 1 proc. od wyniku I półrocza 2013 r. - czytamy w raporcie IGRZ na temat wyników reklamy OOH w Polsce.

Zgodnie z danymi o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku OOH firm raportujących do Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) wielkość sprzedaży tej branży w 2014 r. wyniosła 448,5 mln zł, podobnie do roku 2013, w którym osiągnięta została kwota na poziomie 448,6 mln zł. Wynik I półrocza 2014 r. był niższy zaledwie o 1 proc. od wyniku pierwszego półrocza 2013 r. Podobnie wyglądały wyniki porównawcze po trzech kwartałach ub.r. (-1,5 proc.).
 
Wydatki przed wyborami samorządowymi wyniosły ponad 8,6 mln zł. Biorąc pod uwagę wydatki na kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (ponad 5,3 mln zł), łączne wpływy z tytułu wyborów w roku 2014 zamknęły się kwotą blisko 14 mln zł (ponad 3 proc. sprzedaży OOH). Miały one znaczący wpływ na ostateczny wynik 2014 r. Zrównoważyły w dużej części mniejsze wpływy w trzech kluczowych dla OOH sektorach: sprzedaż, telekomunikacja oraz motoryzacja/transport (2014 vs. 2013). Dwa kolejne ważne sektory: żywność i rozrywka/kultura, zanotowały nieznaczny wzrost w porównaniu z 2013 r. Stabilną pozycję zachowały trzy kolejne sektory: finanse/marketing, usługi oraz odzież/obuwie.
 
Czwarty kwartał 2014 r. był decydujący dla ostatecznego wyniku osiągniętego przez branżę OOH w ub.r. Zamknął się kwotą w wysokości 127,5 mln zł, wyższą o 3,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Główną rolę odegrały w nim wydatki w trakcie kampanii przed wyborami samorządowymi (w październiku 2014). Stanowiły 6,4 proc. sprzedaży.
 
Oceniając wynik branży OOH w minionym roku, pamiętać należy o dalszych zmianach w liczbie nośników reklamy na rynku. Zmniejszenie ich standardowych powierzchni ekspozycyjnych w tym czasie o kolejne 2 tys. sztuk świadczy o lepszym wykorzystaniu pozostałych i konsekwentnym dążeniu do uzyskiwania lepszych cen dla organizowanych i prowadzonych kampanii. Kluczowe dla powyższej statystyki jest ograniczenie liczby „nośników małego formatu”. W ostatnim półroczu zmniejszyła się ona o ponad 15 tys. Jest to związane przede wszystkim z rezygnacją firmy AMS SA z wykorzystywania powierzchni ekspozycyjnych zlokalizowanych na dystrybutorach paliw stacji benzynowych.
 
Wszystko wskazuje na to, że rynek reklamy zewnętrznej w końcu się stabilizuje. Nadal pozostaje otwartych kilka istotnych kwestii - takie jak tzw. ustawa krajobrazowa czy badania Outdoor Track, ale ich zamknięcie nie zależy tylko od przedstawicieli branży OOH.
Katarzyna Kacprzak 425 Artykuły

Zajmuje się agencjami reklamowymi i eventowymi. Ma na oku studia produkcyjne i branżę OOH. Gdyby mogła wybrać byłaby kopistką w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.