Kobiety w akcji

Po raz pierwszy zarząd SKM SAR spotkał się z przedstawicielkami grupy Kobiety w Reklamie - Martą Frączek, Agatą Tomaszewską oraz Zofią Smełkówną. Efektem ma być m.in. wyrównanie proporcji płci w jury KTR.

Podczas spotkania przedstawiciele SAR zaprezentowali najnowsze wyniki corocznego badania sektora komunikacji marketingowej, które na zlecenie Stowarzyszenia realizuje Idea! Human Capital (raport płacowy), w którym badane są również kwestie równości płac kobiet i mężczyzn w branży. Z kolei Zofia Smełkówna przedstawiła obecnym wyniki badań zagranicznych poświęconych temu zagadnieniu, natomiast Marta Frączak prezentację o globalnej inicjatywie „See It Be It”, która co roku odbywa się podczas Festiwalu Cannes Lions. Inicjatywa ta porusza zagadnienia nierówności płci w przemyśle kreatywnym, a Marta Frączak była jedną z 18 obecnych na niej kobiet z całego świata. Warto podkreślić, że została ona wybrana do tego zaszczytnego, międzynarodowego grona spośród 300 kobiet z branży kreatywnej z całego świata.

Kilka dni później, 20 września 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicielek grupy Kobiety w Reklamie z zarządem Klubu Twórców Reklamy. Zarząd KTR przedstawił obowiązujące w Klubie generalne zasady wyboru jury konkursu KTR oraz zasady i praktyki dotyczące promocji udziału kobiet w składach jurorskich. Przedyskutowano propozycje zapisów doprecyzowujących zasady doboru składów jurorskich, które zwracałyby szczególną uwagę wszystkich członków Klubu na zrównoważony pod względem płci rozkład jury KTR.

To pierwsze dwa spotkania z planowanej serii spotkań o tej tematyce poruszające nierówny stan zatrudnienia w działach kreacji, różnicy wynagrodzeń na tych samych stanowiskach przy tym samym doświadczeniu zawodowym i osiągnięciach zawodowych miedzy kobietami i mężczyznami, sprawą powrotu do pracy matek po urodzeniu dzieci czy promocją męskich urlopów wychowawczych oraz szkoleniami i coachingiem dla kobiet pracujących w branży komunikacyjnej.

SAR rozszerzy przyszłoroczne badania o bardziej szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w działach kreacji, aby zbadać nierówności poziomów wynagrodzeń.

KTR przy pomocy SAR zorganizuje pokazy zarejestrowanych wykładów canneńskich dotykających tego tematu, które zostały przeprowadzone w Cannes przez najwybitniejsze kobiety branży. Zarząd KTR jednogłośnie uznał za zasadne wprowadzenie do regulaminu konkursu KTR zapisów doprecyzowujących wieloletnią praktykę tworzenia jak najbardziej zrównoważonych płciowo składów jurorskich tak, aby poza praktyką stało się to również wymogiem regulaminowym.Spośród dyr. kreatywnych agencji polskich 82 proc. to mężczyźni, a 18 proc. to kobiety.

Analizując bardziej precyzyjnie, jaki odsetek stanowią kobiety i mężczyźni na poszczególnych poziomach w organizacji, stwierdzono, iż procentowy udział kobiet w całej grupie pracowników zajmujących dany poziom stanowisk w agencjach reklamowych i mediowych - spada znacząco wraz z rosnącą rangą stanowiska.

Na zaprezentowanym powyżej wykresie przedstawiono procentowy udział kobiet i mężczyzn w całej grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach o różnej randze. Ranga stanowisk została określona przy wykorzystaniu uniwersalnych kategorii (Global Grade’s), gdzie kategoria GG5 oznacza niskie stanowisko wykonawcze, GG10 stanowisko specjalistyczne, GG12-13 stanowisko kierownicze, a GG15-18 najwyższe rangą stanowiska w firmach sektora reklamy.

Analiza poziomów wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych kategorii stanowisk wskazuje, iż wynagrodzenia kobiet i mężczyzn dla podobnych stanowisk pozostają na podobnym poziomie, przy czym: dla stanowisk najwyższej kadry, panie uzyskują wynagrodzenia przeciętnie o 12 pkt procentowych wyższe, dla średniej kadry to mężczyźni osiągają przeciętnie płace wyższe o 4 pkt procentowe, dla stanowisk specjalistycznych ok. 8 pkt procentowych, a dla ról wsparcia poziomy płac są wyrównane. Pełne porównanie płac kobiet i mężczyzn dla wszystkich stanowisk nie zostało
przeprowadzone z uwagi na niepełność danych, niemniej ustalono np., iż panie otrzymują średnio wyższe stawki m.in. na stanowiskach dyrektora HR i administracji, dyrektora ds. strategii i dyrektora ds. nowego biznesu.

Analiza dostępnych danych na temat wieku pracowników wskazuje, iż średni wiek pracownika sektora reklamy w Polsce wynosi 34 lata, przy czym średnia wieku kobiet jest wyższa dla większości analizowanych kategorii stanowisk (wg uniwersalnych kategorii Global Grade’s).

Analizując rozkłady płci dla poszczególnych stanowisk, stwierdzono, iż na stanowiskach w działach IT (IT manager, technical director) pracują wyłącznie mężczyźni. Kobiety z koeli przeważają m.in. na stanowiskach menedżerskich w obszarze administracji i HR oraz client service.

Rok po głośnym liście przedstawicielek polskiej reklamy w sprawie nadreprezentacji mężczyzn w jury KTR oraz wysokości wynagrodzeń w branży, SAR podjął konkretne działania. We współpracy z grupą Kobiety w Reklamie ma spore szanse zniwelować nierówności traktowania płci w branży reklamowej.

Katarzyna Kacprzak 250 Artykuły

Zajmuje się agencjami reklamowymi i eventowymi. Ma na oku studia produkcyjne i branżę OOH. Gdyby mogła wybrać byłaby kopistką w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.