Sfinks z kolejną umową przejęcia sieci

Podmiot podpisał porozumienie o współpracy z operatorami marek Meta Seta Galareta, Meta Disco i Funky Jim. Wartość transakcji szacuje się na 5-8 mln zł.

Należąca w stu procentach do Sfinks Polska spółka zależna podpisała umowę o współpracy z Cafe Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim. Porozumienie określa warunki, na jakich grupa Sfinks jest uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje i umowy franczyzy. Wartość transakcji może wynieść od 5 mln zł do 8 mln zł. Na bazie zawartej umowy licencyjnej grupa Sfinks będzie mogła w ciągu 4 lat prowadzić działalność w ramach brandów Meta Seta Galareta, Meta Disco i Funky Jim ukierunkowaną na dalszy ich rozwój.
Umowa o współpracy została zawarta na okres 4 lat. W tym czasie Sfinks ma podjąć decyzję, czy skorzysta z prawa nabycia konceptów. Zgodnie z porozumieniem cena sprzedaży nie będzie niższa niż 5 mln zł i nie wyższa niż 8 mln zł netto. Ostateczna wysokość zostanie skalkulowana na podstawie siedmiokrotności EBITDA. W przypadku realizacji transakcji należąca do Sfinksa SPV będzie jedynym posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej wykorzystywanych w Meta Seta Galareta, Meta Disco i Funky Jim.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.