Przychody Agory wzrosły w 1. kwartale o 4,3 proc.

Ale firma odnotowała stratę netto w wysokości 6,1 mln zł.

Przychody Grupy Agora wzrosły w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,3 proc. do 301 mln zł. To głównie efekt dynamicznie rosnących wpływów segmentu Film i Książka, które były wyższe o 29 proc. i wyniosły 126,9 mln zł. Decydującym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu tych przychodów, były rekordowe wpływy z działalności filmowej oraz rosnąca frekwencja w kinach. Wyższe przychody odnotowały również segmenty Internet oraz Radio - odpowiednio 38,3 mln zł oraz 25,8 mln zł. Na pozytywną dynamikę przychodów segmentu Internet wpłynęły wyższe wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, m.in. poprzez sieć Yieldbird. Wzrost przychodów segmentu Radio to głównie rezultat wyższych wpływów ze świadczonych usług pośrednictwa dla sieci kin Helios, a także wzrostu przychodów ze sprzedaży czasu antenowego we własnych stacjach. – Utrzymujemy trend wzrostowy przychodów i poprawiamy wynik operacyjny, co jest konsekwencją realizowanego planu rozwoju i podejmowanych działań restrukturyzacyjnych. Ich efektem jest znaczące ograniczenie straty operacyjnej segmentu Prasa oraz dalsza zmiana struktury przychodów i wyniku grupy – powiedział Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Podkreślił, że w pierwszym kwartale 2017 r. już ponad 80 proc. przychodów Grupy Agora pochodziło z biznesów pozaprasowych, a 60 proc. ze źródeł innych niż usługi reklamowe.

Segment Reklama Zewnętrzna odnotował przychody w wysokości 35,3 mln zł i były one na poziomie zbliżonym do tych odnotowanych w takim samym okresie 2016 r. Niższe były natomiast przychody odnotowane przez segmenty Prasa i Druk, które wyniosły odpowiednio 53,5 mln zł i 29,7 mln zł. W przypadku segmentu Prasa spadek przychodów to głównie rezultat negatywnych trendów rynkowych oraz rezygnacji z wydawania wybranych tytułów prasowych. Decydującym czynnikiem wpływającym na poziom przychodów w segmencie Druk było zmniejszenie wolumenu produkcji.

Koszty operacyjne Grupy Agora wzrosły o 4,2 proc. i wyniosły 297,4 mln zł. Były one wyższe w segmentach operacyjnych, które odnotowały wzrost przychodów: Film i Książka, Internet oraz Radio. Wzrost kosztów operacyjnych w segmencie Film i Książka o 29,7 proc. do kwoty 106,6 mln zł to głównie efekt wyższych kosztów usług obcych związanych z działalnością filmową oraz z większą liczbą kin. Drugim istotnym czynnikiem były wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, głównie ze względu na zmianę stawki minimalnej płacy godzinowej oraz wzrost zatrudnienia w związku z większą liczbą kin. Na wzrost kosztów operacyjnych w segmencie Internet – do kwoty 38,0 mln zł – wpływ miały głównie wyższe koszty usług obcych oraz koszty reprezentacji i reklamy. Pierwsze były związane głównie z pośrednictwem w sprzedaży reklam oraz z usługami marketingowymi, natomiast drugie to rezultat kampanii wizerunkowych portalu Gazeta.pl oraz serwisu GoldenLine.pl. Kolejna odsłona kampanii reklamowej Radia Złote Przeboje była głównym powodem wzrostu kosztów operacyjnych segmentu Radio – do kwoty 25,5 mln zł.

Jednocześnie koszty operacyjne zostały ograniczone w segmentach Druk, Prasa oraz Reklama Zewnętrzna.

Wynik Grupy na poziomie EBITDA wzrósł o 3,2 proc. do 28,9 mln zł, a zysk operacyjny EBIT powiększył się o 20 proc. do 3,6 mln zł. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 6,1 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy wyniosła 8,2 mln zł.

 

Piotr Machul 383 Artykuły

Zajmuje się tematyką mediową, głównie telewizyjną i radiową. Przeżył kilkuletni romans z copywritingiem. Zdecydowanie woli dziennikarstwo. Dziwne, że nie mieszka w czeskiej Pradze, bo uwielbia to miasto.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.