"Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji" - obowiązkowa pozycja dla skutecznego managera

Komunikacja jest kluczowy obszarem w każdej organizacji. Sukces biznesowy zależy od tego w jaki sposób firma komunikuje się z pracownikami, jak buduje relacje z partnerami, jak kreuje świat swoich wartości, który prezentuje konsumentom oraz co robi w ramach realizacji swoich zobowiązań społecznych

Całościowo pojmowana marka organizacji podlega nieustannej weryfikacji jej odbiorców pod kątem spójności. To sprawia, że nawet najbardziej atrakcyjna kreacja reklamowa nie zbuduje wizerunku firmy, jeśli pracownik działu obsługi klienta będzie go dezintegrował i odwrotnie – nawet najlepszej klasy pracownik nie będzie w stanie zbudować reputacji firmy, gdy działania PR nie będą szły z nią w parze. Integracja komunikatów wysyłanych przez firmę do jej środowiska wewnętrznego oraz otoczenia zewnętrznego jest podstawą skuteczności jej działania na rynku.

To sprawia, że integracja komunikacji nie należy już wyłącznie do zadań działu marketingu, lecz do każdego z pracowników firmy, który poza obowiązkami wynikającymi z charakteru jego stanowiska, pełni rolę „part-time marketera”, budującego zarówno tożsamość firmy jak i jej wizerunek w oczach środowiska zewnętrznego. Budowanie świadomości komunikacyjnej wewnątrz organizacji to złożony proces, który wymaga konsekwencji i staranności – pomocne mogą w nim być sprawdzone modele oraz przykłady dobrych praktyk z rynków światowych i lokalnych. Te i inne zagadnienia są przedmiotem książki pt. „Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji”, która ukazała się właśnie na rynku.

Silna orientacja na budowanie spójności komunikacji dotyczy nie tylko dużych koncernów, lecz również małych i średnich przedsiębiorstw, których liczba w Polsce wzrasta o kilkaset tysięcy rocznie. W mniejszych strukturach, w których właściciel firmy często bezpośrednio komunikuje się z członkami swojego zespołu, sposób zwracania uwagi, udzielania pochwały czy motywowania bezpośrednio wpływa na stopień zaangażowania pracowników, a tym samym na jakość ich pracy – tłumaczy dr Magdalena Jaworowicz, autorka książki.

Systematyczny wzrost liczby miejsc pracy w Polsce wskazuje również na ważne zjawisko: powstawanie rynku pracownika. I to głównie młodego pracownik, ponieważ biznesmeni nadający ton polskiej gospodarce to coraz częściej osoby poniżej 30 roku życia. Boom na młodość to również nowy system wartości, w którym wynagrodzenie finansowe nie zajmuje już pierwszego miejsca na liście oczekiwań kandydata do pracy. W jego miejscu coraz częściej pojawia się ukształtowana kultura organizacyjna, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.Wiedza na temat procesów konstruowania spójnych komunikatów na temat organizacji w różnych kanałach - wewnętrznych i zewnętrznych - jest niezbędna we współczesnym zarządzaniu. Zwłaszcza w kontekście zmieniającego się na naszych oczach środowiska medialnego, w którym uwidacznia się coraz bardziej aktywna rola konsumentów, którzy stają się naturalnymi nadawcami komunikatów o firmach i markach –dodaje dr Piotr Jaworowicz, współautor publikacji.

Książka skierowana jest do wszystkich osób, które zamierzają doskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikacji wewnętrznej i marketingowej. Zawarta w niej wiedza w szczególności przydatna będzie dla firm opierających swoje działania biznesowe na budowaniu silnych relacji z klientami w modelu B2B.

Publikacja ukazała się na początku maja 2017 r. nakładem wydawnictwa Difin. Dostępna jest w wielu księgarniach internetowych, w tym m.in. na stronie difin.pl i na www.bonito.pl.

Patronat nad książką objął "Media & Marketing Polska".

 

O AUTORACH:

dr MAGDALENA JAWOROWICZ - praktyk marketingu, wykładowca, coach; autorka książek

Odpowiada za komunikację marketingową w Europie Wschodniej w japońskiej firmie z branży automatyki przemysłowej. Doktor nauk humanistycznych i studiów MBA. Wykłada komunikowanie marketingowe w kilku warszawskich uczelniach, autorka książek nt. marketingu i komunikacji.

dr PIOTR JAWOROWICZ – praktyk marketingu i komunikowania, autor książek, wykładowca

Kierownik w dziale marketingu w korporacji. Organizator wielu kampanii marketingowych, wykorzystujących narzędzia nowoczesnej Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej. Doktor nauk społecznych, absolwent MBA. Wykładowca akademicki, autor książek nt. marketingu.


 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.