KER wydaje orzeczenie ws. Tigera

Maspex spisuje standardy komunikacji marketingowej dla grupy w formie deklaracji dla pracowników, współpracowników oraz agencji reklamowych.

radareklamy.pl
radareklamy.pl
Do Komisji Etyki Reklamy (KER) wpłynęły skargi dotyczące reklamy internetowej napoju energetycznego marki Tiger (Grupa Maspex) przedstawiającej środkowy palec, z podpisem "1 sierpnia dzień pamięci. Chrzanić to, co było. Ważne to, co będzie!". O sprawie informowaliśmy w sierpniu w serwisie MMP Online ("Jak Tiger widzi swojego konsumenta" i "Maspex ratuje wizerunek").

Przedstawiciele Grupy Maspex nie uczestniczyli w posiedzeniu KER, ale złożyli pisemną odpowiedź na skargi, w której czytamy m.in.:

 

 

"Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Z przykrością obserwowaliśmy skutki społeczne emisji reklamy oraz reakcje poszczególnych grup obywateli. Co jednak szczególnie istotne, w żadnym wypadku nie było naszą intencją obrażanie czyichkolwiek uczuć, czy też godzenie w słuszną cześć Powstańców. Reklama w swej formie i treści bynajmniej nie przystaje do standardów i wartości, którymi kierujemy się na co dzień. (...) Dla kompletności stanu faktycznego sprawy dodajemy, że kompleksową obsługę marki Tiger w social media powierzyliśmy profesjonalistom - jednej z czołowych agencji reklamowych, która w naszej ocenie dysponowała właściwym doświadczeniem i potencjałem, wystarczającym aby obdarzyć ją zaufaniem i poczuć się bezpiecznym w rękach specjalistów. (J. Walter Thompson - przyp. red.). W staranności naszego podejścia z agencją reklamową zawarliśmy umowę, która precyzyjnie zakazywała posługiwania się jakimikolwiek treściami obrażającymi uczucia religijne lub prawdę historyczna, wulgarnymi czy obscenicznymi. Niestety nawet tak dopracowana umowa nie uchroniła nas od tego niefortunnego zdarzenia". (pisownia oryginalna - przyp. red.)

Deklaracja dla każdego

Żeby nadać większą rangę obowiązującym i oczekiwanym w Grupie Maspex standardom w zakresie działań marketingowych (w tym treści komunikacji marketingowej), przedstawiciele Grupy postanowili ująć te standardy w jednym dokumencie - w formie deklaracji dla pracowników, współpracowników oraz agencji reklamowych.

Deklarujemy, że:

  1. Jesteśmy świadomi wagi i wpływu komunikacji marketingowej na wizerunek poszczególnych brandów, a także całej Grupy i powiązanych z nią podmiotów. W związku z tym zobowiązujemy się do niewykonywania jakichkolwiek działań, które negatywnie wpłynęłyby na wizerunek ww. podmiotów lub produktów w oczach opinii publicznej, godziłyby w dobre imię lub renomę brandów lub Grupy Maspex.
  2. Będziemy przestrzegać zasad obowiązującego prawa, współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a wszelkie działania podejmowane będą w sposób odpowiedzialny, mając na uwadze ich szczególny wpływ na społeczny wizerunek Grupy Maspex oraz jej brandów.
  3. W komunikacji szanujemy każdego, niezależnie od jego wieku, płci, rasy, wykształcenia, pochodzenia, narodowości, orientacji seksualnej, przekonań religijnych lub politycznych.
  4. Nie dopuszczamy treści, które obrażają uczucia religijne, propagują ideologię nazizmu, komunizmu lub apartheidu, bądź kwestionują prawdę historyczną.
  5. Nasza komunikacja nie będzie nawoływać do agresji, zawierać jakichkolwiek elementów, które mogą zostać uznane za promowanie, zachęcanie lub instruowania dla działań przestępczych lub w jakikolwiek sposób nawiązywać do polityki.
  6. Zobowiązujemy się z uważnością podchodzić do treści, aby nie były wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne.
  7. Działalność marketingowa będzie wykonywana z poszanowaniem praw osób trzecich, a w szczególności ich prywatności, dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz reguł uczciwej konkurencji.

Orzeczenie

Zespół KER podzielił zarzuty uznając, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Wskazał, że użyta w reklamie obraźliwa grafika, wyśmiewająca Powstańców i 73. rocznicę Powstania Warszawskiego jest przekroczeniem granicy dobrych obyczajów i naruszeniem wartości historycznych, jakim było Powstanie Warszawskie co jest sprzeczne z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

(Na podst. materiałów Rady Reklamy)

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w nowym wydaniu "Media & Marketing Polska" (nr 10/2017)

Katarzyna Kacprzak 649 Artykuły

Zajmuje się agencjami reklamowymi i eventowymi. Ma na oku studia produkcyjne i branżę OOH. Gdyby mogła wybrać byłaby kopistką w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.