SFS Ventures i Agora udziałowcami Grupy Eurozet

Właściciel Radia Zet będzie kontynuować strategię rozwoju z obecnym zarządem w niezmienionym składzie.

Czech Media Invest zakończył proces negocjacji dotyczący sprzedaży swoich udziałów w Eurozet sp. z o.o. Nabywcami zostały spółki Agora SA oraz SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze.

Spółka SFS Ventures, z 60 proc. udziałów, została udziałowcem większościowym Eurozetu. Agora weszła w posiadanie 40 proc. udziałów w spółce. Grupa Eurozet pozostaje niezależnym podmiotem, a to oznacza, że będzie kontynuować strategię rozwoju z obecnym zarządem, w niezmienionym składzie.

- W naszej opinii ta transakcja to atrakcyjna okazja inwestycyjna dla grupy kapitałowej Agory. Radio jest w Polsce bardzo popularne i ma ugruntowaną pozycję rynkową, a dodatkowo światowe, optymistyczne dla niego prognozy wskazują, że w przeciwieństwie do innych form tradycyjnych mediów radiostacje dobrze sobie radzą w dotarciu do młodszych osób - powiedziała Anna Kryńska-Godlewska z zarządu Agory, odpowiedzialna za działalność inwestycyjną spółki.

Na podstawie umowy przyrzeczonej Agora nabyła tytuł prawny do 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozetu o wartości nominalnej 50 zł każdy, które reprezentują 40 proc. kapitału zakładowego Eurozet i uprawniają do wykonywania 40 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozetu w zamian za cenę wyjściową w kwocie 130 754 689 zł. Umowa przedwstępna przewiduje mechanizm korekty powyższej ceny wyjściowej na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Eurozet za rok 2018 oraz ostatecznej wartości niektórych parametrów ekonomiczno-finansowych grupy, opisanych w umowie przedwstępnej.

Umowa wspólników przewiduje zobowiązania Agora i SFS Ventures do niezbywania udziałów Eurozet (w ten sposób, że SFS Ventures jest zobowiązana do niezbywania jakichkolwiek posiadanych udziałów Eurozet bez pisemnej zgody Agory w okresie od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej do końca okresu opcji call (lub do dnia 20 czerwca 2022 r. w przypadku złożenia SFS Ventures przez Agorę oświadczenia o woli skorzystania z opcji call). Agora jest zobowiązana do niezbywania jakichkolwiek posiadanych udziałów w Eurozecie bez pisemnej zgody SFS Ventures w okresach: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej oraz 18 miesięcy od końca okresu opcji call lub od dnia 20 czerwca 2022 r. w przypadku złożenia SFS Ventures przez Agorę oświadczenia o woli skorzystania z opcji call.

SFS Ventures jest spółką prawa czeskiego; większość udziałów w niej jest własnością spółki zależnej Sourcefabric z.ú. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), oferującej rozwiązania typu open source dla mediów. Udziałowcem mniejszościowym SFS Ventures jest Media Development Investment Fund - fundusz założony w 1996 r., który zainwestował do tej pory prawie 200 mln dol. w 115 firmach medialnych w 39 krajach na całym świecie.

Grupa Agora to jedna z największych grup medialnych w Polsce, która obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia, a na rynku radiowym działa od ponad 20 lat. Jest notowana na giełdzie w Warszawie. Należą do niej okalne muzyczne stacje radiowe: Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda, internetowe radio Tuba.FM oraz większościowe udziały w ponadregionalnym Radiu Tok FM.

 

Piotr Machul 388 Artykuły

Zajmuje się tematyką mediową, głównie telewizyjną i radiową. Przeżył kilkuletni romans z copywritingiem. Zdecydowanie woli dziennikarstwo. Dziwne, że nie mieszka w czeskiej Pradze, bo uwielbia to miasto.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.