Odnawiamy zasoby świata

Veolia rozpoczęła kampanię wizerunkową. O tym projekcie i wyzwaniach stojących przed marketingiem firmy mówi Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji korporacyjnej grupy Veolia w Polsce.

Dlaczego właśnie teraz Veolia zdecydowała się na start kampanii? 

Veolia działa globalnie – firma zatrudnia blisko 169 tysięcy osób i jest liderem w obszarze usług środowiskowych, czyli zarządzania energią, wodą i odpadami. Badania pokazują jednak, że rozpoznawalność naszej marki w Polsce wymaga wzmocnienia. Nadszedł też doskonały czas na komunikację naszej misji „Odnawiamy zasoby świata”, ponieważ troska o środowisko to obecnie jeden z ważniejszych trendów, w który nasza marka idealnie się wpisuje. 
 
 
W Veolii mamy pełną świadomość, że nasza działalność biznesowa musi być powiązana z odpowiedzialnością wobec ludzi i środowiska naturalnego
 
W kampanii opowiadamy historię, w której Veolia towarzyszy ludziom od rana do wieczora w ich codziennych czynnościach – poczynając od porannego prysznica, a kończąc na gaszeniu nocnej lampki przed pójściem spać. Doskonale wiemy, że w zarządzaniu zasobami trzeba myśleć o odpowiedzialności w kontekście środowiskowym i społecznym i chcemy, by nasi odbiorcy też o tym pamiętali. Dzięki kampanii wychodzimy z tym przekazem dalej. To jednak nie koniec, ponieważ jeszcze w tym roku planujemy działania związane z promowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym i stylu życia zero waste.
 
Pomysł na kampanię jest prosty i nawiązuje do najważniejszych wartości Veolii – odpowiedzialności, szacunku, współpracy. „V” to znak zwycięstwa, a dzięki naszej działalności wygrywa i środowisko, i konsumenci. Za tym wszystkim stoją nasi pracownicy – na co dzień inżynierowie, pracownicy operacyjni i biurowi, którzy zostali bohaterami filmu wizerunkowego. Dzięki zdjęciom polskich miast i przepięknych krajobrazów podkreślamy obecność Veolii w życiu milionów Polaków.
 
Jaka jest jej grupa docelowa? 
 
Z jednej strony chcemy dotrzeć do od­biorcy końcowego, do którego trafia na­sze ciepło, energia i woda, mimo że nie jest on naszym bezpośrednim klientem. Z drugiej – pokazać klientom instytucjo­nalnym i partnerom biznesowym, że na­sze usługi są szyte na miarę, ale przede wszystkim przyjazne dla środowiska.
 
Kampanię emitujemy w oparciu o zdefiniowane profile behawioralne. Wśród nich są zarówno zainteresowania branżowe, jak również ekologia i środowisko. Wierzymy, że nasz przekaz trafi do osób, dla których ważna jest filozofia gospodarki o obiegu zamkniętym i niemarnowania zasobów, zielona energia i czyste powietrze.
 
Jakie wyzwania stoją przed branżą usług środowiskowych, jeżeli chodzi o komunikację i budowanie marki? 
 
Wyzwaniem jest sam obszar działalności. Dostarczamy ciepło systemowe, energię, wodę – są to usługi środowiskowe, które nie mówią same za siebie jak na przykład telefon komórkowy. Z tego powodu naszą rolą jest nadawanie im odpowiednich kontekstów, aby marka, jej oferta i skojarzenia wokół niej na trwałe zagościły w świadomości odbiorców.
 
Musimy pracować nad wizerunkiem całej branży. W Polsce wiele mówi się o smogu, ale większość osób myśli, że pochodzi on z wysokich kominów, podczas gdy do jego powstawania najbardziej przyczynia się tzw. niska emisja pochodząca z opalanych węglem czy – co gorsza – śmieciami indywidualnych pieców oraz transport drogowy. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do działań edukacyjnych, wiedza działa na naszą korzyść. Elektrociepłownie są znacznie bardziej przyjazne środowisku, zwłaszcza gdy są opalane biomasą lub wykorzystują paliwa alternatywne.

 

Jaka jest świadomość odbiorców  zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych – na tym rynku? Czy potrzebna jest edukacja, a jeśli tak, to w jakich aspektach?
 
Oczywiście edukacja to sprawa kluczowa, ale inaczej rozkładamy akcenty, gdy kierujemy ją do mieszkańców, a inaczej gdy komunikujemy się z klientami instytucjonalnymi. Samorządy, firmy czy wspólnoty mieszkaniowe staramy się edukować przede wszystkim w zakresie myślenia o usługach środowiskowych. Jako firma globalna mamy technologię, know-how i możliwości, by dostarczać rozwiązania efektywne i ekonomiczne, które oznaczają oszczędności dla naszych klientów i troskę o środowisko. W przypadku mieszkańców w edukacji kładziemy nacisk na budowanie postaw proekologicznych. Nasze hasło to „Odnawiamy zasoby świata”, ale w pierwszej kolejności chodzi o to, by ich nie marnować. Dlatego staramy się edukować mieszkańców w zakresie oszczędzania ciepła i wody, a także ich maksymalnie efektywnego wykorzystania.

 

Jakie jest znaczenie polityki CSR w strategii firmy? 
 
W Veolii mamy pełną świadomość, że nasza działalność biznesowa musi być powiązana z odpowiedzialnością wobec ludzi i środowiska naturalnego, dlatego też, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, realizujemy szereg zobowiązań opartych na naszym rozumieniu roli człowieka w systemie gospodarczym i jego stosunku do środowiska naturalnego. Istnieje globalny, strategiczny dokument pt. „Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju”, który definiuje najważniejsze dla nas obszary. Są to między innymi: zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrona i przywracanie bioróżnorodności w miejscach naszej działalności biznesowej, przyczynianie się do rozwoju lokalnego, dostarczanie usług kluczowych dla zdrowia ludzi czy zachęcanie naszych pracowników do rozwoju zawodowego i budowanie ich zaangażowania społecznego między innymi poprzez program wolontariatu pracowniczego, który realizowany jest przez Fundację Veolia Polska. 
 
Jako firma działająca w branży usług środowiskowych przykładamy szcze­gólną wagę do wdrażania technologii ograniczających emisje przemysłowe i konsekwentnie dbamy o zmniejszanie zużycia surowców naturalnych. Edukujemy społeczności lokalne, w tym samorządowców, na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem – czym jest i dlaczego jego powodzenie zależy od nas samych.

 

Jakie jest znaczenie kanałów digital i social mediów w komunikacji firmy? 
 
To znaczenie jest coraz większe, nie tylko na poziomie Veolii w Polsce czy strategii całej grupy i nie tylko w komunikacji, ale również w obszarze digitalizacji ofert i produktów. Podążamy za zmieniającym się klientem, który coraz więcej czasu spędza w mediach cyfrowych, i wykorzystujemy ten potencjał.
 
Na Facebooku przedstawiamy Veolię przez pryzmat naszych inicjatyw: edukacyjnych, sportowych, kulturalnych – tego typu content doskonale angażuje użytkowników i zapewnia nam duże zasięgi organiczne. Jesteśmy obecni także na LinkedIn, gdzie pozycjonujemy naszych ekspertów, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, a także przedstawiamy nasze innowacyjne rozwiązania jak Inteligentna Sieć Ciepłownicza w Warszawie, która jest projektem referencyjnym na skalę europejską. Mamy też wirtualne biuro prasowe dla dziennikarzy działające na platformie Prowly, bo wiemy, że odpowiada na potrzeby mediów.
Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.