SAR przedstawia wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2019

68 proc. badanych firm zakończyło rok 2018 z sukcesem - zwiększając przychody lub co najmniej utrzymując je na dotychczasowym poziomie.

SAR przedstawia wyniki nowego corocznego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej. Analizę wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, mediowych oraz agencji eventowych i brand design przeprowadziła firma Willis Towers Watson Polska. W tegorocznej edycji badania wzięły udział 63 organizacje, które przekazały łącznie informacje o wynagrodzeniach ponad 5 tys. osób.

Kluczowym wskaźnikiem określającym stan branży jest poziom uzyskiwanych przychodów. 68% badanych firm zakończyło rok 2018 z sukcesem - zwiększając przychody lub co najmniej utrzymując je na dotychczasowym poziomie. Zwraca uwagę, iż część firm podeszła przed rokiem do prognoz zbyt optymistycznie. Branża patrzy jednak nadal z optymizmem na bieżący rok (84% firm zakłada, że ich sytuacja będzie w roku 2019 nie gorsza niż w roku minionym).

Tempo wzrostu zatrudnienia (w różnych formach prawnych) jest bezpośrednio powiązane ze wzrostem liczby projektów i klientów w agencjach reklamowych i mediowych. 84% badanych organizacji oczekuje, iż w roku 2019 zwiększy liczbę pracowników, albo co najmniej utrzyma ją na dotychczasowym poziomie.

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w badaniu 2018 w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano aktualnie wzrost rynkowych wartości przeciętnych wynagrodzeń. Porównując opublikowane wyniki badania z lat 2018 i 2019 - dla płacy całkowitej (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje i honoraria zmienne) – wzrost ten osiągnął przeciętnie poziom 3,2% dla samej płacy zasadniczej.

W odniesieniu do poszczególnych stanowisk były obserwowane wzrosty płac wyższe od średniej, ale również dla wybranych stanowisk spadki poniżej przeciętnych danych z ubiegłego roku. Oczywiście nie oznacza to obniżek płac dla dotychczasowych pracowników, ale np. zatrudnienia nowych pracowników na niższych stawkach.

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto. Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie - dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury - uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w zł w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych - takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne. W kontekście danych płacowych mediana oznacza przeciętną wartość wynagrodzenia rynkowego dla danego stanowiska, przy czym należy pamiętać, iż poszczególne osoby mogą uzyskiwać poziomy wynagrodzenia niższe lub wyższe niż podana wartość przeciętnej płacy.

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.4.2019), czyli prezentowanych klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w zł i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

Katarzyna Kacprzak 701 Artykuły

Zajmuje się agencjami reklamowymi i eventowymi. Ma na oku studia produkcyjne i branżę OOH. Gdyby mogła wybrać byłaby kopistką w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.