Mindshare Polska: jak oglądamy wideo online

40 proc. polskich internautów ogląda materiały z serwisów VOD co najmniej raz w tygodniu.

Oglądanie wideo online znajduje się w czołówce aktywności wykonywanych w internecie przez polskich użytkowników. Jak wynika z badania Mindshare Polska, już 87% internautów ogląda materiały w kanale wideo z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu.

Rosnąca popularność konsumpcji wideo online przez użytkowników internetu jest trendem, który już na stałe się wpisał w strategie marketerów. Dynamika rozwoju tego kanału różni się jednak w zależności od tego, o jakich platformach wideo i jakiego rodzaju materiałach jest mowa. Treści wideo dostępne na platformach z wideo na żądanie co najmniej raz w tygodniu ogląda blisko 40% polskich internautów. Wśród konsumentów wideo na żądanie VoD 41% deklaruje oglądanie innych treści niż te emitowane w linearnej TV, ale prawie tyle samo osób (36%) korzysta z VoD, aby zobaczyć filmy i programy emitowane równolegle w tradycyjnej telewizji. Podobny odsetek internautów deklaruje korzystanie z serwisów płatnych.

Jak wynika z badania Mindshare, odsetek internautów deklarujących nieodpłatne korzystanie z serwisów VoD wynosi 81%, podczas gdy za dostęp do treści sVoD płaci 31% ankietowanych. Nie dziwi zatem, że w serwisach oferujących dostęp do wideo w obu modelach biznesowych (sVoD oraz AVoD) zdecydowana większość użytkowników preferuje oglądanie materiałów nieodpłatnie, a aż połowa z nich deklaruje korzystanie wyłącznie z bezpłatnych treści. Około 40% spośród osób nieposiadających żadnej płatnej subskrypcji wideo na żądanie uważa, że oferta darmowych materiałów w serwisach VoD zaspokaja ich potrzeby. Najwięcej, bo 51% internautów nieposiadających abonamentu uważa, że treści emitowane w telewizji są wystarczające, a zbyt wysoki koszt posiadania konta jest barierą dla niemal 1/5 z nich.

Największą część subskrybentów serwisów zawierających treści płatne (wyłącznie lub częściowo), stanowią użytkownicy Netfliksa (57%), co czyni go najbardziej popularną platformą w Polsce, szczególnie w odniesieniu do drugiego w rankingu użytkowników HBO Go (31%). Na trzecim miejscu w tej hierarchii plasuje się Ipla (20%), oferująca materiały w obu modelach biznesowych.

Wbrew oczekiwaniom autorów badania użytkownicy internetu posiadający płatną subskrypcję na platformach VoD nie różnią się znacząco od ogółu internautów w Polsce. Jedyną różnicę względem populacji stanowi większy odsetek najmłodszych użytkowników internetu w wieku 15-24, których wśród płacących za treści jest więcej niż w populacji (podobnie jak wśród oglądających wideo w sieci ogółem). Porównanie płacących i niepłacących za abonament w serwisach VoD ujawniło nieco większe różnice: subskrybenci sVoD są istotnie częściej osobami młodymi (15-25 lat) o zasadniczym wykształceniu mieszkającymi w największych polskich miastach. W przeciwieństwie do konsumentów treści bezpłatnych nieposiadających płatnego dostępu, wśród których istotnie większy odsetek stanowią internauci po 35. roku życia, mieszkańcy wsi i osoby z wyższym wykształceniem.

Interesujących wniosków dostarcza analiza porównawcza profilu demograficznego użytkowników poszczególnych płatnych platform wideo na żądanie. Wynika z niej, m.in. że wśród najbardziej regularnych użytkowników Netfliksa znajdziemy więcej najmłodszych użytkowników niż wśród użytkowników HBO Go. Z kolei HBO Go ogląda nieco więcej mężczyzn niż kobiet. Jednocześnie w porównaniu z serwisami oferującymi także bezpłatne treści zarówno wśród użytkowników Netfliksa, jak i HBO Go znajdziemy więcej mieszkańców największych miast.

Ilościowe badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie N=1002 internautów, reprezentatywnej dla badanej populacji pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

Maciej Florek 2311 Artykuły

Czujnym okiem przygląda się domom mediowym, agencjom interaktywnym i producentom OTC. Odtajnia najbardziej ukryte przetargi. Jego pasją jest kolej i wszystko co z nią związane.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.