Covid-19 i branża agencyjna

Ad World Masters, gromadząc dane z ponad 250 agencji, głównie butikowych (mniej niż 30 pracowników), zapytało o obawy i oczekiwania dotyczące przyszłości biznesu i tego, jak zarządza się pracą zdalną.

Ad World Masters zbierała odpowiedzi ankietowe na temat pracy w czasach pandemii od środy 18 do wtorku 24 marca. Wyniki wskazują na trudny okres, w którym firmy i agencje dostosowują się do nowej sytuacji. Agencje wykazują silne zaufanie do ich zdolności do pracy zdalnej, ale ich przeczucia dotyczące przyszłości branży są dość ponure. Większość (prawie 95%) deklaruje pracę lub planuje pracę zdalną. Badanie sugeruje, że większe, sieciowe agencje mają tendencję do utrzymywania większej liczby pracowników w biurze niż butikowe.

Zakres pracy zdalnej w agencjach na całym świecie różni się również w zależności od regionu geograficznego. Ameryka Północna i Europa są bliskie działania w 100% zdalnie, natomiast w agencjach z innych obszarów zwykle obserwuje się większą obecność w biurach.

Mniej niż jedna czwarta agencji uwzględniła wyjątki od pracy zdalnych. Główne dotyczyły określonych działów (np. finanse) lub gdy praca wymagała dostępu do informacji przechowywanych z przyczyn technicznych w biurze. Inne wyjątki przedstawiane przez respondentów, to te dotyczące spotkań kryzysowych i burzy mózgów. Niektórzy respondenci wspomnieli również, że ich polityka zdalnej pracy nie jest obowiązkowa, a niektórzy pracownicy mogą zdecydować się na pójście do biura, jeśli wolą. Na pytanie, jak agencje są przygotowane do pracy zdalnej od 0 (nieprzygotowane) do 10 (całkowicie gotowe), średnia odpowiedź była bliska 8,5, przy czym ponad 40% respondentów udzieliło odpowiedzi maksymalnej (10).

Badanie wykazało, że najczęstszymi wyzwaniami dla agencji, które przeszły na tryb pracy zdalnej, były: komunikacja i współpraca z zespołem, a następnie problemy z produktywnością i kwestiami technicznymi. 8,7% agencji wspomniało, że praca zdalna nie stanowi żadnego wyzwania dla ich organizacji.

Komunikacja / praca zespołowa 34,2%
Ankietowani twierdzili, że komunikacja z innymi członkami zespołu stanowi jedno z głównych wyzwań pracy zdalnej. W szczególności wspominali o preferowaniu burzy mózgów na żywo lub mówili, że osobista komunikacja była łatwiejsza i bardziej spontaniczna.
 
Produktywność 33,8%
Wydajność jest również jednym z głównych problemów zarządzających agencjami. Jak twierdzą, pracownicy mogą być rozproszeni przez dzieci lub nie mają możliwości współpracy przy użyciu zdalnych narzędzi.
 
Problemy techniczne 23,4%
Dla prawie jednej czwartej liderów agencji wyzwania są natury technicznej. W tym dostęp do sieci, problemy z VPN lub udostępnianie dużych plików.
 
Morale 12,6%
Dla części respondentów jednym z głównych wyzwań było utrzymanie motywacji zespołu w tym czasie, a także rozwój kultury firmowej.
 
Komunikacja z klientami 8,7%
Tylko stosunkowo niewielka część respondentów wyraźnie wspomniała, że ​​komunikacja z klientami była jednym z głównych wyzwań podczas działania w trybie pracy zdalnej.
 
Druga część ankiety dotyczyła zewnętrznych zmian biznesowych dla agencji. Szefowie agencji musieli sklasyfikować zmiany, których dotyczyły ich projekty lub budżet, w jednej z czterech kategorii:  
  • Brak zmian
  • Niewielkie zmiany, które nie wpłyną na działalność agencji    
  • Duże zmiany, które będą miały wpływ na działalność agencji    
  • Anulowanie   

 

Podsumowanie wszystkich odpowiedzi respondentów pokazuje, że około 45% zmian budżetów i projektów może mieć negatywny wpływ na działalność agencyjnej, przy średnio 14% rezygnacji z projektu. Przy dzieleniu odpowiedzi między usługi cyfrowe a usługi analogowe lub tradycyjne oczywiste jest, że na późniejsze działania są znacznie bardziej dotknięte cięciami budżetowymi i anulowaniami stanowiącymi zabezpieczenie pandemii. Agencje zapytano o ich oczekiwania, ponieważ nowe zapytania biznesowe zmieniają się w nadchodzących miesiącach (pozytywne lub negatywne). W przypadku większości agencji nadchodzące miesiące wyglądają dość ponuro pod względem nowych transakcji, przy oczekiwanym spadku zapytań o -30%.

Analizując odpowiedzi z tej ankiety, która została celowo zbudowana z otwartych pytań, zauważono również pewne przemyślenia wśród liderów agencji. Oto niektóre z najważniejszych, sformatowane dla zachowania przejrzystości.    

  • Na niektórych rynkach „od 20 do 50% agencji może zbankrutować”
  • Wiele agencji przewiduje odbicie rynkowe. Oczekują, że może się to zdarzyć już w następnym kwartale lub do 12 miesięcy od teraz.     
  • Niektórzy postrzegają to w jaśniejszym świetle jako „szansę na prawdziwą cyfrową transformację”
  • Pandemia może przedefiniować rzeczywistość lub biznes, jaki znamy.

Nikt nie jest pewien, jak silny będzie wpływ obecnego kryzysu na branżę reklamową, ale szybkie działanie i stawianie ludzi na pierwszym miejscu wydaje się właściwym działaniem. Nieuniknione jest to, że niektórzy zyskają, a niektórzy nie przetrwają, ale jedyna droga wiedzie naprzód.

Raport dostępny jest tutaj.

Katarzyna Kacprzak 420 Artykuły

Zajmuje się agencjami reklamowymi i eventowymi. Ma na oku studia produkcyjne i branżę OOH. Gdyby mogła wybrać byłaby kopistką w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.