Jak polscy pracownicy i pracodawcy patrzą na pracę zdalną?

Odpowiedź przynosi badanie przeprowadzone przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree.pl przy współpracy z Randstad Polska.

Epidemia koronawirusa spowodowała rewolucję w podejściu do pracy zdalnej: pod koniec kwietnia br.  zdalnie pracowało ponad 75% pracowników umysłowych w Polsce. 41% pracowało wyłącznie zdalnie, natomiast 35% w ograniczonym wymiarze czasu. Przed wybuchem pandemii zaledwie 12% pracowników deklarowało, że zdecydowana większość bądź całość ich pracy zawodowej odbywa się w formie zdalnej. 29% miało możliwość regularnej pracy zdalnej przez kilka dni w miesiącu, bez podania przyczyny.

- Jak pokazują wyniki badania, dla większości pracodawców i pracowników zdalna forma pracy okazała się wygodną opcją, choć pojawiają się też związane z nią wyzwania - zauważa Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska. Jednym z nich jest praca "po godzinach". Ponad dwie trzecei osób pracujących zdalnie przyznaje, że przekracza standardowe godziny pracy. Najczęściej zdarza się to w małych firmach (zatrudniających poniżej 10 osób) – 77%, natomiast najrzadziej w największych przedsiębiorstwach (zatrudniających powyżej 250 osób) – 58%. Aż 7 na 10 pracowników zdalnych deklaruje, że ich szefowie kontaktują się z nimi po godzinach pracy, przy czym w przypadku 31% pracowników zdarza się to regularnie, a 41% sporadycznie. Wynika to, zdaniem pracowników, głównie z przekonania pracodawców, że praca zdalna powinna być traktowana jako elastyczna forma zatrudnienia (42%).

Pracodawcy i pracownicy różnią się co do oceny efektywności pracy zdalnej. O ile 68% pracodawców uważa, że efektywność pracy zdalnej ich pracowników jest taka sama jak pracy w trybie stacjonarnym, o tyle pogląd ten podziela 48% pracowników. - Gdy jednak zsumujemy wypowiedzi pracowników i pracodawców, wyłania nam się spójny wniosek, że problemy z efektywnością w czasie pracy zdalnej może mieć co czwarty pracownik w Polsce – podkreśla Katarzyna Merska, koordynator ds. komunikacji Gumtree.pl.

Pracownicy i pracodawcy są zgodni, że praca zdalna w najbliższym czasie będzie zyskiwać na znaczeniu. Uważa tak aż 89% pracowników (zarówno tych pracujących w pełni bądź częściowo zdalnie, jak i wyłącznie stacjonarnie) oraz 71% pracodawców.

Ilościowe badanie na zlecenie Gumtree.pl przy współpracy z Randstad Polska zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia w kwietniu i maju 2020 r. metodą CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej grupie 518 polskich pracowników oraz metodą CATI (wywiady telefoniczne) na reprezentatywnej grupie 101 polskich pracodawców. Ponadto przeprowadzono badanie jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione z 10 pracownikami i 6 pracodawcami).

Paweł Piasecki 795 Artykuły

Specjalizuje się w e-commerce i nowych technologiach. Pracował m.in jako tłumacz i redaktor, przez ponad 5 lat przygotowywał codzienny serwis prasowy dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Miłośnik muzyki klasycznej i jazzu.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.