W 2019 r. reklama cyfrowa w Europie była warta 64 mld euro

Pierwszy raz w historii wydatki na digital w Europie były wyższe od sumy wydatków na pozostałe segmenty mediów. Rok 2020 może jednak przynieść spadek wartości reklamy cyfrowej w Europie o 5,5%

Internet z roku na rok umacnia swoją pozycję w europejskim torcie reklamowym. Według badania AdEx
Benchmark reklama online zanotowała w 2019 r. wzrost o 12,3% na rynku europejskim, a jej wartość
wyniosła 64,8 mld euro. Pierwszy raz w historii wydatki na digital były wyższe od sumy wydatków na pozostałe segmenty mediów (64,8 mld euro wobec 63,7 mld euro). Choć rok 2020 - którego tempo rozwojowe wyznaczą konsekwencje pandemii koronawirusa - może przynieść spadek wartości reklamy cyfrowej w Europie o 5,5%, to prognozy dla innych mediów są o wiele bardziej pesymistyczne i mówią o spadku na poziomie 21,3%.

Badanie AdEx Benchmark jest podstawowym przewodnikiem po europejskim rynku reklamy cyfrowej,
obejmującym 28 państw. W 2019 r. na 21 rynkach odnotowano dwucyfrowy wzrost rok do roku.
Wideo, które odnotowało wzrost o prawie 30%, osiągając wartość prawie 10 mld euro, jest napędzane
przez reklamę out-stream, która odnotowała indeks na poziomie 36%. Na niektórych rynkach out-stream
odnotował wzrost o ponad 40%, na przykład w Finlandii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Social wypracował wzrost o 25,6% rok do roku, przy dwucyfrowym wzroście na wszystkich 28 rynkach. Search pozostaje
największym segmentem reklamy internetowej pod względem przychodów, ze wzrostem o 11,8% i wartością rynkową sięgającą 28 mld euro. Łączne wydatki na reklamy mobilne wzrosły o 24,9%, przekraczając w 2019 r. wartość 30 mld euro, co stanowi prawie połowę (47%) wszystkich wydatków na reklamę cyfrową w Europie.

- Reklama cyfrowa od lat jest głównym segmentem europejskiego rynku reklamy, a jej udział nadal będzie się zwiększał. Ten trend mocno umacnia się w Polsce, co potwierdzają również wyniki badania IAB Polska/PwC AdEx – w 2019 r. wydatki na reklamę online wyniosły na naszym rynku prawie 5 mld zł. Oznacza to wzrost nakładów o prawie 500 mln zł względem roku wcześniejszego. Jestem przekonany, że reklama online nie tylko najmniej ucierpi w wyniku recesji, wywołanej pandemią COVID-19, ale również odegra kluczową rolę w wychodzeniu z kryzysu - mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Pełny tekst raportu do pobrania tutaj.

Maciej Florek 2155 Artykuły

Czujnym okiem przygląda się domom mediowym, agencjom interaktywnym i producentom OTC. Odtajnia najbardziej ukryte przetargi. Jego pasją jest kolej i wszystko co z nią związane.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.