Czas wielu wyzwań

Wszyscy nasi partnerzy (a jest ich ponad 170) wprowadzili zmiany w firmach w wyniku ograniczeń związanych z COVID-19 - pisze dyrektor generalna Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Urszula Zarańska.

Każdy z naszych partnerów zmaga się z innymi wyzwaniami. Direct mail walczył przez chwilę z obawami odbiorców o bezpieczeństwo sanitarne związane z papierowymi materiałami promocyjnymi. Na szczęście szybko udało się wytłumaczyć rynkowi, że papier to jeden z najbezpieczniejszych materiałów zgodnie ze stanowiskiem WHO. Rada ds. rynku DM przy SMB zorganizowała dodatkowo ogólnopolską akcję „Czysta klamka" promującą praktyki związane z regularną dbałością o bezpieczeństwo przestrzeni wspólnych wśród doręczycieli, różnego rodzaju przesyłek i wśród mieszkańców osiedli. Do akcji dołączyły się również duże marki np. Obi czy Aldi. Oczekują one od swoich kolporterów najwyższych standardów sanitarnych. 

Jak pokazują Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego prowadzone przez Kantar Polska, gazetki i ulotki reklamowe to ważny kanał komunikacji z klientami. Wielokrotne wykorzystanie tego narzędzia pozwala na zainteresowanie i zachęcenie do zakupu blisko 20 proc. odbiorców. Utrzymujący się w ostatnich latach wysoki odsetek (60 proc.) deklarujących otrzymanie katalogów i gazetek reklamowych wśród osób, które w ciągu ostatniego roku otrzymały przesyłki reklamowe i jednocześnie wysoki wskaźnik (83 proc.) tych, którzy deklarują, że zapoznają się z otrzymanymi materiałami, świadczą o skuteczności działania tego narzędzia. Ponad połowa (51 proc.) otrzymujących gazetki, ulotki czy katalogi decyduje się skorzystać z przedstawionej tą drogą oferty. Kanał ten wykorzystywany jest przede wszystkim przez branżę handlową, która decyduje się na taką formę reklamy ze względu na jej zasięg i niskie koszty. Jest to szczególnie ważne podczas trwających turbulencji rynkowych wywołanych pandemią.

Branża contact center także musiała się zmierzyć z ogromnymi wyzwaniami, w tym koniecznością zmiany organizacji pracy. Centra CC to najczęściej open space o dużym zagęszczeniu pracowników. Musieli oni przejść do pracy zdalnej lub w innych częściach budynków, przy jednoczesnym wzroście skali biznesu nawet o 100 proc. (większa skala przede wszystkim zdalnej obsługi klienta). Zmiany organizacyjne dotknęły praktycznie 90 proc. centrów zdalnej obsługi klienta i sprzedaży in-house i w outsourcingu. Zmiana organizacji pracy wiąże się z dodatkowymi inwestycjami w technologię i sprzęt, większe zaangażowanie bootów, ale też zakup laptopów i słuchawek dla pracowników), modyfikacją sytemu zarządzania, co jest ogromnym wyzwaniem szczególnie w działaniach sprzedażowych prowadzonych przez CC, zredefiniowaniem systemu rekrutacji i szkoleń, ale także koniecznością wsparcia psychologicznego (np. pracownicy centrów obsługujących Włochy i Hiszpanię), gdy koronawirus zbierał tam tragiczne żniwo. Codziennie mierzyli się z tematami związanymi ze śmiercią i tragediami osobistymi zarówno kolegów, z którymi współpracują jak i klientów z tych krajów.

Przed niecodziennym wyzwaniem stanęli także handlowcy wykonujący do tej pory pracę w terenie. Np. jeden z koncernów sprzedających oleje samochodowe postanowił przeszkolić swoich handlowców, którzy do tej pory osobiście odwiedzali warsztaty samochodowe i firmy utrzymujące duże floty, z zakresu sprzedaży telefonicznej, która wymaga od sprzedawców zupełnie innych kompetencji niż sprzedaż F2F.

Wszystkie branże, z agencjami i domami mediowymi na czele, zmagają się z wyzwaniami natury finansowej. Budżety reklamowe zostały zamrożone, wstrzymane lub istotnie ograniczone. W związku z tym co najmniej 80 proc. agencji i domów mediowych rozważa lub już wprowadziło ograniczenie wynagrodzenia i/lub zatrudnienia, co jest bardzo bolesne zarówno dla pracowników jak i szefów firm. Tymczasem, jak pokazują liczne badania. obcinanie budżetów marketingowych podczas kryzysu prowadzi do poważnych konsekwencji. Przykładem jest Pepsi, które w 2008 r. utraciło pozycję wicelidera, w skutek obcięcia budżetów marketingowych. Teraz jest moment, kiedy trzeba walczyć o siłę marki.

Firmy mierzą się z koniecznością oszczędności związanych z ograniczeniem budżetów przez klientów i niepewnością dotyczącą przychodów zarówno w najbliższym, jak i dalszym czasie. Klienci często zajmują postawę asekuracyjną, z czego wynika m,in. późniejsze regulowanie zobowiązań.

Pomocne dla naszych partnerów stało się spojrzenie na obecną sytuację poprzez organizowany przez SMB cykl "Bezpośrednie rozwiązania na ciekawe czasy". Webinary, dyskusje on-line i raporty z obecnej sytuacji rynkowej pomogły rozwiać wątpliwości związane z zarządzaniem, podjęciem trudnych decyzji i wyeliminowaniem ryzyka. Prowadzimy wspólnie z firmą Circinus Training Center oraz Kantar Polska drugą edycję badania „Co zmieniła pandemia? Wpływ koronawirusa na funkcjonowanie przedsiębiorstw". Raport z badania otrzymują wszyscy respondenci. Jako Stowarzyszenie przygotowaliśmy się na czas pandemii przenosząc szkolenia, obrady jury konkursów oraz konferencje i gale do internetu. Uważamy, że ta sytuacja utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. 

Tekst: Urszula Zarańska, dyrektor generalna Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.