Transformacja cyfrowa biznesu w czasach covid i post-covid

Czy czasy pandemii to najlepszy moment na transformację cyfrową?

Pisząc ten tekst, mamy świadomość jak wiele zmian w życiu społecznym nastąpiło od 20 marca, kiedy to minister zdrowia ogłosił stan epidemii na terenie Polski. Wprowadzenie lockdownu przyśpieszyło zmiany organizacyjne w firmach nie tylko produkcyjnych, transporcie, gastronomii, ale praktycznie w każdej branży. Najpierw nastąpił boom pracy zdalnej, z domu, ogrodu i innych nieoczywistych miejsc. Następnie pracodawcy rozpoczęli proces wprowadzania zmian w biurach, a obecnie, po ponad 4 miesiącach mamy dostępne różne miksy rozwiązań pracy zdalnej i biurowej z zachowaniem dystansu społecznego określonego w przepisach. 

Na wszystkie te aspekty ma także niesamowity wpływ zmiany formy konsumpcji usług i produktów. Konsumenci coraz częściej zamawiają online, odbierają zamówione posiłki, czyli zmiana nawyków konsumpcyjnych nastąpiła i następuje dalej, ponieważ nikt nie jest w stanie określić końca tej obecnej sytuacji. Perspektywa pół roku, czy też kolejnych 2 lat powoduje, że to, co jest zmianą na tak zwaną chwilę, może być standardem, gdy spojrzymy na to rok wstecz. Dzięki pandemii COVID-19, jeśli w ogóle można doszukiwać się plusów, na naszych oczach transformują się całe gałęzie gospodarki. Wchodzenie w e-biznes staje się ucieczką bez odwrotu. Czy ktoś mógł to przewidzieć?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale można już teraz patrzeć wstecz kilkanaście miesięcy i wyciągać wnioski. Kto podjął trud zmian organizacyjnych i transformacji cyfrowej w ostatnich 1-2 latach obecnie jest w zupełnie innej sytuacji, niż był przed wybuchem epidemii.

A transformacja cyfrowa to nie jeden lub dwa zwinne ruchy, lecz wiele etapów, które mogą, choć nie muszą być skazane na sukces. Jedna z teorii zakłada wręcz 6 kluczowych etapów, które odpowiednio zaadresowane w organizacji dają szansę na inkubację kultury cyfrowej transformacji w sposób ewolucyjny, poprzez promowanie inkubacji zmian, gromadzenie doświadczeń i tworzenie okazji do zmian w procedurach, a następnie sformalizowanie tych zmian w postaci procedur. 

W 2020 roku seria decyzji rządów wielu krajów przyspieszyło ten proces, czyniąc go rewolucyjnym, ale niektóre firmy w pewnych obszarach biznesu już dokonały transformacji przed covidem.

Czy serwis internetowy potrafi sam sprzedawać? - case Bauwerk Parkett 

Dla jednego z liderów w branży parkietów cały proces rozpoczął się w 2017 roku. Wraz z partnerem JvM/Limmat opracowaliśmy nową wersję serwisu, która posłużyła jako narzędzie do transformacji cyfrowej, włączając w proces parkieciarzy na terenie Europy - partnerów marki. W serwisie Bauwerk-Parkett.com udostępniliśmy szereg narzędzi, które przeniosły część procesu sprzedażowego online i stanowiły łatwiejszą ścieżkę dotarcia konsumentów do parkieciarzy, którzy zyskali nowe rozwiązania do obsługi zamówień.

Każdy zarejestrowany partner może zalogować się w serwisie, wypełnić treściami swoją własną stronę - wizytówkę oraz podać stawki, po których wykonuje swoją pracę. Z tych stawek korzystają już konsumenci, mogący najpierw wyestymować przybliżone koszty instalacji wybranego parkietu w swojej okolicy, a następnie zostawić leada, zgłaszając zapotrzebowanie na wykonanie usługi. 

Wtedy potencjalnemu konsumentowi pozostawało już tylko czekać na kontakt ze strony parkieciarzy mogących śledzić wszystkie dostępne w okolicy leady, lub - w przypadku jego braku - listę sugerowanych partnerów, do których mógłby się zwrócić.

Dzięki tak rozbudowanemu procesowi, który znalazł swoje cyfrowe odzwierciedlenie w ścieżce zakupowej online - jak zauważa lider i project manager projektu Marcin Gregorczyk -  serwis www z produktami stał się platformą do sprzedaży produktów i usług partnerów marki Bauwerk Parkett. Sam projekt trwał rok, kolejne kilkanaście miesięcy trwał okres rozwoju platformy, która jest już w fazie dojrzałej rozwiązania e-commerce.

Szczegóły wdrożenia dostępne są na stronie projektu.

Platforma do aktywizacji dekarzy w Polsce - projekt Dakea BOSS.app

Czy jedna strona internetowa może być częścią większego programu? Tak, takim rozwiązaniem jest platforma BOSS.app, która opiera się na synergicznym powiązaniu aplikacji webowej dostępnej na komputerach stacjonarnych oraz mobilna aplikacja hybrydowa, dostępna dla użytkowników smartfonów. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno dekarze otrzymują cyfrowe narzędzie do przygotowania wstępnych ofert, zapoznania się z cennikiem produktów Dakea, jak i regionalni przedstawiciele Dakea mogą kontaktować się z dekarzami i aktywizować ich między innymi w ramach programu partnerskiego, lojalizującego przedstawicieli tej branży. 

Projekt uruchomiony na początku 2 kwartału 2019 po roku jest narzędziem, które wychodzi naprzeciw obecnym warunkom biznesowo-społecznym, jednocześnie dostarczając wiele danych analitycznych w ramach aktywności dekarzy zarejestrowanych w programie - podsumowuje obecny project manager projektu Paweł Klimaszewski - To dzięki integracji platformy BOSS.app z systemami Dakea, możliwa była faktyczna transformacja cyfrowa części procesu biznesowego Klienta. 

Więcej na temat funkcjonalności platformy i etapów wdrożenia na stronie projektu.

Wyprzedzić COVID - praca zdalna dzięki platformie JvM Q

JvM Q to platforma wewnętrzna do pracy online, na której digitalizacja procesów została rozpoczęta praktycznie rok przed epidemią, ale w okresie lock downu okazała się szczególnie pomocnym rozwiązaniem, - opisuje Adrian Jaskulski - lider i project manager projektu - Obecnie jest to dynamicznie rozwijane rozwiązanie, o czym świadczy podwojenie się budżetu projektu w ciągu roku.
Celem, jaki miała spełniać platforma w trakcie jej projektowania była digitalizacja procesów wewnętrznych agencji i łatwiejszego onboardingu pracowników, a także, aby usprawniać ich produktywność.

Obecnie dostępne rozwiązanie jest na tyle elastyczne i wypełnia potrzeby procesowe pracowników, że praktycznie wszyscy pracownicy JvM korzystają z niej codziennie. Ponieważ Q zawiera większość potrzebnych informacji aktualizowanych każdego dnia, to praktycznie korzystanie z innych narzędzi spadło do niezbędnego minimum lub zostały one w pełni zastąpione przez systemy powiadomień na platformie Q. Nawet takie informacje jak dostępność online pracownika, ważne wydarzenia w firmie, pomijając kwestie procesów i statusów w ramach projektów, to pozwala orientować się w bieżącym funkcjonowaniu zespołów per projekt, jak i życiu agencji.

Wnioski są w obecnym covidowym czasie oczywiste, platformy wspierające pracę są bardzo użytecznym narzędziem usprawniającym pracę zdalną i zwiększającą produktywność pracy. Ponadto digitalizacja procesów pozwala na stworzenie wspólnej kultury pracy firmy i łatwe przyswajanie procedur przez nowych pracowników.

Jak działa platforma Q i jakie są jej elementy można przeczytać na stronach projektu.

Cyfrowa transformacja poprzez ciągły rozwój - case platformy CKW.ch

CKW.ch jest projektem realizowanym dla Centralschweizerische Kraftwerke AG jednego z wiodących producentów i dystrybutorów energii elektrycznej w Szwajcarii. Klient zaufał nam i wspólnie z naszym partnerem JvM/Limmat przygotowaliśmy stronę internetową wraz z platformą dla konsumentów służącą do obsługi procesów zarówno bieżących usług, jak i pozyskiwania leadów i up selling usług w ramach oferty CKW.ch. Kilkuletnia współpraca z Klientem i wspólne doświadczenia zaowocowało pomysłem integracji wszystkich portali i platform klienta. Obecnie jesteśmy w trakcie integracji i inkorporacji rozproszonych po różnych portalach i usługodawcach rozwiązań i dostosowywania ich do infrastruktury i potrzeb Klienta. Doświadczenia Klienta z korzystania z różnych usług pozwoliło wypracować  bardzo precyzyjne pomysły na rozwój własnej platformy obsługi klienta i rozbudowy usług do zmieniającego się zapotrzebowania i warunków rynkowych. Sytuacja pandemii COVID-19 spowodowała między innymi - jak przytacza project manager projektu Adrian Jaskulski - przyspieszone wprowadzenie systemów zdalnego odczytu energii elektrycznej wraz z ich obsługą i wizualizacją. Proces transformacji cyfrowej usług trwa nadal i to jest kierunek jaki rekomendujemy klientom współpracującym z nami.

Kontekst projektu oraz lista modułów i funkcjonalności dostępna jest na stronie projektu.

Zbuduj szyte na miarę podejście do transformacji swoich procesów w organizacji
Zbuduj szyte na miarę podejście do transformacji swoich procesów w organizacji

W zespole TECH&LAB podchodzimy do transformacji cyfrowej jako procesu, który może objąć część procesu biznesowego klienta, ale kompleksowo i przede wszystkim przyglądamy się procesom, które są specyficzne dla każdej organizacji - opisuje Rafał Knap, digital transformation director. - Podpowiadamy w jaki sposób można je zdigitalizować, czyli “przetłumaczyć” na język konkretnych rozwiązań wspierających i optymalizujących dostarczanie usług i produktów według wypracowanych standardów biznesowych. Automatyzacja to jedynie jeden z elementów. Ograniczanie kosztów, to także jedynie element korzyści, jakie można osiągnąć. 

Dobre zrozumienie potrzeb klienta i user-driven design (UDD) zastosowany w rozwiązaniach webowych pozwala przygotowywać produkty technologiczne, które budują doświadczenie konsumentów, wypełniają ścieżki zakupowe i pozwalają zwiększać efektywność organizacji, co pokazują przedstawione doświadczenia naszych Partnerów. Czasem znaczy to zwiększanie efektywności sprzedaży przez poszerzenie zakresu możliwości sprzedaży i analityki tej sprzedaży. Innym razem  przygotowanie nowych narzędzi, które pozwalają stworzyć nowe drogi dotarcia do klientów i przygotować lepszą ofertę usług, a czasem realizujemy to przez przeniesienie procesów wewnętrznych i przemodelowanie ich wraz ze wsparciem nowych technologii, tak aby zwiększyć produktywność pracy, redukować czasochłonność zadań, eliminować potrzebę wykonywania powtarzalnych zadań, zmniejszać ryzyko popełnienia błędu, a przy tym zwiększyć komfort pracy pracowników i komfort korzystania z jego oferty przez jego klientów - podsumowuje Rafał Knap.

To, co jest istotnym wyróżnikiem w naszym podejściu to analiza przed wdrożeniowa, projektowanie i budowanie prototypów, optymalizacja procesów. Nie wywracamy biznesu o 180 stopni, wpychając na siłę na wody e-commerce. Zmiany wdrażamy etapami, wcześniej przepracowując je z właścicielami procesów i produktów/usług. Ponieważ rozwiązanie ma przynosić konkretne zdefiniowane korzyści dla organizacji.

Łączymy wiedzę strategiczną na poziomie marketingowym, a także mediowym z pełnym zapleczem technologicznym. To daje mierzalne efekty. Warto je poznać na stronach TECH&LAB.

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.