Poruszająca kampania społeczna Habitat for Humanity Poland

Misją organizacji jest stworzenie świata, w którym każdy ma godne warunki do życia.

Nowa kampania społeczna organizacji działającej na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych oraz zapobiegania bezdomności zwraca uwagę na zależności między godnymi warunkami do życia a jakością życia jako takiego.

Habitat for Humanity działa w 70 krajach na świecie. W Polsce organizacja rozpoczęła działalność w 1992 roku. Co znamienne, nasz kraj plasuje się na jednym z ostatnich miejsc wśród państw członkowskich Unii Europejskiej według większości badań dotyczących mieszkalnictwa. Zbyt mała liczba nowych mieszkań, w tym komunalnych, oraz niskie standardy tych istniejących sprawiają, że Polacy emigrują, odkładają decyzję o posiadaniu dzieci lub nie są w stanie się usamodzielnić. Habitat
for Humanity pomaga niezamożnym rodzinom w remontach i budowie lokali mieszkalnych, promuje rozwiązania systemowe mające na celu poprawę polityki mieszkalnej i wdraża innowacyjne rozwiązania z myślą o osobach szczególnie zagrożonych bezdomnością.

Szerokie spektrum aktywności prowadzonych przez Habitat for Humanity Poland znalazło wyraz w nowej kampanii społecznej, dla której głównym nośnikiem są formaty outdoorowe oraz internet. Przemyślane kreacje łączące wieloznaczne slogany z przejmującymi zdjęciami fatalnych warunków mieszkaniowych
uzmysławiają odbiorcom, że otoczenie, w którym funkcjonujemy, ma przemożny wpływ na całe nasze życie. Misja fundacji, jaką jest stworzenie świata, w którym każdy ma godne warunki do życia, zyskała dzięki kampanii należny jej rozgłos. Poruszająca wyobraźnię komunikacja sprawnie przekuwa uwagę odbiorcy w impuls do aktywnego działania.

Za strategię, kreację i realizację kampanii odpowiada agencja reklamowa Optima Marketing Group. Zakupem mediów w internecie zajął się dom mediowy Youwillsee.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.