Polskie Badania Czytelnictwa zastąpią Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

Nadzór właścicielski nad PBC będzie sprawować Izba Wydawców Prasy.

Wczoraj podczas XLVIII Zwyczajnego Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) jego członkowie przegłosowali uchwałę o rozwiązaniu ZKDP. Wniosek w sprawie likwidacji ZKDP złożyła Izba Wydawców Prasy (IWP), która jest członkiem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Reprezentacja interesów wydawców przez jeden ośrodek ma wzmocnić ich pozycję na rynku.

– Zaproponowaliśmy członkom ZKDP przeniesienie dotychczasowych funkcji formalnych, jakie pełnił dotychczas Związek, bezpośrednio do spółki PBC. Uchwalone zostały nowe zasady współpracy wydawców w radach ds. audytu, czytelnictwa i reklamy. W przyjętej formule wydawcy będą mogli sprawniej podejmować decyzje, co jest niezbędne w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, w jakiej działamy. Izba Wydawców Prasy będzie natomiast sprawowała nadzór właścicielski nad spółką PBC – mówi Renata Krzewska, prezes zarządu ZKDP.

IWP, która złożyła wniosek w sprawie rozwiązania ZKDP, uzasadniała go potrzebą uporządkowania kwestii
reprezentacji interesów wydawców prasy w obrocie gospodarczym.

Zadania wypełniane w ubiegłych latach przez ZKDP są obecnie już w całości realizowane przez spółkę Polskie Badania Czytelnictwa (PBC), po tym jak od stycznia 2020 r. przeniesiono do PBC kontrolowanie i udostępnianie informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych i treści cyfrowych. Po stronie ZKDP pozostawała działalność statutowa w postaci opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami Związku.

– Mieliśmy formalnie dwie organizacje pracodawców w branży prasowej: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy oraz Izbę Wydawców Prasy. Skupienie prac wydawców w jednej organizacji wzmocni branżę. Izba gospodarcza ma szerszy zakres działalności i większe uprawnienia, a przez to możliwości działania w interesie wydawców. Celem jest budowanie spójnej strategii wydawców prasy wobec zmieniającego się rynku, funkcjonującego w dwóch rzeczywistościach: papierowej i cyfrowej, a także dalsze przekształcenie PBC w nowoczesny ośrodek badań i analiz rynku prasowego oraz komunikacji z rynkiem reklamy – mówi Marek Frąckowiak, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy. Uporządkowanie kwestii reprezentacji interesów wydawców prasy pozwoli na zwiększenie efektywności działań zmierzających do ochrony ich interesów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.