Reklama online ponownie na plusie w III kwartale 2020 r.

Reklama sprzedawana w urządzeniach mobilnych (+13%) oraz w modelu programmatic (+15%) to główne motory rozwoju.

Trzeci kwartał 2020 r. przyniósł spodziewane odbicie dynamiki reklamy online. Wartość komunikacji cyfrowej wzrosła w tym czasie o ponad 4% w porównaniu z porównywalnym okresem roku 2019 (IAB/PwC AdEx). Choć całkowita wartość rynku w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. znalazła się jeszcze na nieznacznym minusie (-0,4%), w poszczególnych miesiącach widoczny jest wyraźny trend wzrostowy i czwarty kwartał mógł ostatecznie zaowocować wynikiem dodatnim.

Ogólny obraz rynku nie uległ drastycznej zmianie - dominuje nadal reklama graficzna (obejmująca formaty statyczne oraz wideo) z udziałem na poziomie 43%. Marketing w wyszukiwarkach, który zanotował dość wysoki indeks wzrostu, istotnie nadrobił straty w stosunku do lidera, pozyskując prawie 4 pkt proc. udziałów w całym torcie reklamowym i osiągając dzięki temu 36%. Największą dynamikę ponownie zanotowała reklama sprzedawana w urządzeniach mobilnych (+13%) oraz w modelu programmatic (+15%). Formaty te są obecnie kluczowymi motorami rozwojowymi reklamy online.

Analizując wyniki badania, warto zwrócić także uwagę na kategorię "reklama natywna oraz content marketing", dotychczas nieprezentowaną w badaniu AdEx. Jej wartość na tyle urosła, że przegoniła pod względem udziału e-mail marketing. W ostatnim podsumowaniu badania została więc wyodrębniona jako oddzielna kategoria w drzewku formatów. Jej dynamika po trzech kwartałach 2020 r. osiągnęła najwyższy wynik spośród wszystkich badanych formatów (+66%). Jest to nominalnie wciąż dość mały segment rynku, jednak przy tempie rozwojowym konsekwentnie sięgającym kilkudziesięciu procent jego wartość wkrótce będzie liczona w setkach milionów.

Maciej Florek 2391 Artykuły

Czujnym okiem przygląda się domom mediowym, agencjom interaktywnym i producentom OTC. Odtajnia najbardziej ukryte przetargi. Jego pasją jest kolej i wszystko co z nią związane.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.