Oświadczenie Prezesa ZFPR Adama Jarosza

Dalszy ciąg prowadzonej na naszych łamach dyskusji między dwiema organizacjami zreszającymi agencje public relations.

Poniżej publikujemy w całości oświadczenie prezesa Związku Firm Public Relations Adama Jarosza z 22 marca br.

W nawiązaniu do oświadczenia wydanego przez Zarząd SAPR w dniu 19 marca br. pragnę niniejszym ustosunkować się do zaistniałej sytuacji.

1. W mojej wypowiedzi udzielonej dla MMP Online w dniu 18 marca 2021 r. nie ma stwierdzeń nieprawdziwych, bo domena „prawda-nieprawda” dotyczy faktów, nie opinii osób. Obserwator zewnętrzny, czytający opublikowane przez SAPR ogólne kierunki działań ze wskazaniem obszarów, których dotyczą, może mieć prawo do właśnie takiej opinii, iż nie stanowią jeszcze oferty programowej. Taką opinię na łamach MMP wyraziłem.

2. Moją konstatację wysoce uprawdopodabnia aktywność medialna przedstawicieli władz SAPR, którzy bynajmniej nie koncentrują się tam na prezentacji istoty własnej właściwej oferty programowej. Ich aktywność głównie skupia się na kontestowaniu działalności ZFPR.

3. Dobitnym przykładem jest tu wypowiedź przedstawiciela Zarządu SAPR, Pana Pawła Trochimiuka cytowana przez Wirtualne Media w dniu 6 marca br., w której prezentuje bezpodstawne tezy na temat funkcjonowania ZFPR. Bezzasadność takich tez wykazałem jednoznacznie w piątkowym materiale MMP, przytaczając tam fakty i dane.

4. Związek, który reprezentuję, komunikuje się poprzez informowanie o własnych aktywnościach, nie szukamy punktów odniesienia, ponieważ sami staramy się je wyznaczać. Jednocześnie jesteśmy uważni, uczymy się i zmieniamy. Rozumiem, że SAPR jest w innej sytuacji.

5. Jak deklarowaliśmy, pluralizmowi w sprawach nadrzędnych dla branży PR będziemy kibicować i współpracować. Przy spełnieniu fundamentalnych dla partnerstwa warunków, jakimi są transparentność i integralność.

6. Ponieważ te przesłanki, z uwagi na postawę SAPR, nie są obecnie spełniane, to dla nas dowód, że powinniśmy i skupimy się na autorsko realizowanej agendzie środowiskowej ZFPR, dalej budując i kultywując sojusze w obszarach i na forach, gdzie partnerska współpraca działa świetnie.

7. Nie będziemy też kontynuować bezpośredniej ani medialnej polemiki w powyższej kwestii, a stwierdzenia z oświadczenia SAPR o rzekomym zaistnieniu w materiale MMP faktów niezgodnych z prawdą podlegają walidacji prawnej pod kątem możliwego naruszenia dóbr
osobistych oraz renomy organizacji.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.