Innogy z raportem "Zielone miasta i gminy"

Za działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego odpowiedzialność ponoszą głównie rząd i samorządy (tak uważa 71% ankietowanych), ale także biznes (48%) - wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research.

Dla zdecydowanej większości (82%) uczestników badania przeprowadzonego w styczniu br. dla Innogy przez SW Research kwestie dotyczące zmian klimatu i degradacji środowiska naturalnego są ważne, w tym dla 37% zdecydowanie ważne. Wśród dostrzeganych problemów na czoło wysuwają się zanieczyszczenie powietrza i smog oraz rosnąca ilość śmieci i ich segregacja – aż 91% respodentów uważa je za ważne lub bardzo ważne. Z kolei działania kluczowe dla poprawy stanu środowiska to zdaniem Polaków wymiana pieców w gospodarstwach domowych (34%) oraz większe wykorzystanie paneli słonecznych w przestrzeni publicznej (np. oświetlenie miejskie zasilane energią słoneczną).

Trzech na czterech badanych deklaruje gotowość do podejmowania działań proekologicznych, w tym 42% nawet jeśli wiąże się to dla nas z dodatkowymi kosztami. Również prawie 2/3 ankietowanych (71%) uważa, że to przede wszystkim rząd, władze miast i gmin powinni aktywnie działać na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Prawie połowa ankietowanych wskazuje również, że działania takie powinny prowadzić duże korporacje i firmy (48%). Dla dwóch na trzy osoby ma też znaczenie, czy dana instytucja bądź firma działa z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Raport "Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym" zawiera też przykłady dobrych praktyk inwestycyjnych. Przedstawiono m.in. projekty Wodnego Parku Tychy (zapewnienie samowystarczalności energetycznej dwóch połączonych obiektów: oczyszczalni ścieków oraz parku wodnego), Poczty Polskiej (m.in. flota aut elektrycznych), sieci Żabka (zastosowanie technologii proekologicznych w pierwszym sklepie w 100% zasilanym zieloną energią) oraz firmy Skanska (98% odpadów budowlanych poddanych recyklingowi w inwestycji w Warszawie).

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą CAWI, w dniach 15-21 stycznia 2021 r. na ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18-65 lat liczącej 1003 osób.

Paweł Piasecki 1032 Artykuły

Specjalizuje się w e-commerce i nowych technologiach. Pracował m.in jako tłumacz i redaktor, przez ponad 5 lat przygotowywał codzienny serwis prasowy dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Miłośnik muzyki klasycznej i jazzu.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.