Wavemaker: wsparcie marek dla społeczności LGBT dzieli Polaków

Angażowanie się marek w tematy społeczno-polityczne nie ma w Polsce jednoznacznie pozytywnego odbioru. Największym zrozumieniem cieszy się ekologia, najmniejszym - wsparcie praw mniejszości seksualnych.

Dla sześciu na dziesięciu polskich internautów to ważne, by kupować produkty od firm, które reprezentują zbliżony do nich światopogląd – pokazuje najnowsze badanie agencji Wavemaker. Znaczenie tej kwestii wzrosło w stosunku do ub.r. – wówczas potrzebę takiej spójności światopoglądowej podkreślało 52% badanych. Wciąż jest ona jednak znacznie mniej ważna niż np. przekonanie, że firma, od której kupujemy dba o środowisko, zwierzęta czy też prowadzi lokalną produkcję.

Angażowanie się marek w tematy społeczno-polityczne nie ma w Polsce jednoznacznie pozytywnego odbioru. Bardzo lub raczej dobrze ocenia je 42% badanych, przy blisko 20% sceptyków i 1/3 obojętnych, pokazuje badanie Wavemakera.

Przeciwnicy aktywizmu marek najczęściej nie wierzą w ich ideowe podejście. Uważają, że korporacje działają tylko dla zysku, częściej niż w ub.r. podejrzewają też, że angażowanie się w tematy polityczne i społeczne ma przykryć negatywne skutki ich działalności.

W porównaniu z poprzednią falą badania respondenci rzadziej podzielają jednak wizję, że firmy powinny się skupić tylko na swojej podstawowej działalności lub – że rozwiązywanie problemów społeczno-politycznych jest tylko domeną rządów, a nie firm.

Spośród rozmaitych badanych tematów, które marki wspierają, najmniejszym poparciem cieszy się w Polsce zaangażowanie we wsparcie walki o prawa mniejszości seksualnych. Niekontrowersyjne społecznie tematy to wciąż ekologia, pomoc ubogim, dzieciom czy wsparcie wolności słowa, w przypadku których lwia część badanych pozytywnie ocenia zaangażowanie firm i korporacji.

Wavemaker w swoim badaniu pogłębił wątek wsparcia dla społeczności LGBT, m.in. poprzez przybieranie tęczowych barw przez firmy w czasie obchodów Miesiąca Dumy (Pride Month). O ile wśród ogółu badanych nie zaobserwowano zmian – zdania nadal są podzielone, to widać większą polaryzację w obrębie grup wiekowych. Wyraźnie to 16-24-latkowie są obecnie najbardziej protęczowi, ponad połowa z nich wspiera korporacje okazujące solidarność z mniejszościami seksualnymi. Większe wsparcie dla społeczności LGBT wśród reprezentantów tzw. pokolenia Z nie oznacza jednak, że co do zasady są oni bardziej otwarci na angażowanie się marek w kwestie społeczno-polityczne.

– Badanie Wavemakera sugeruje traktować ideowe podejście do marek wśród pokolenia Z raczej jako branżowy stereotyp. To właśnie w grupie tzw. zetów mamy najwięcej, bo aż 1/3 osób przekonanych, że wystarczy, jeśli firmy nie robią nic złego w swojej podstawowej działalności. Za wyjątkiem kwestii LGBT nie widać szczególnie otwartego podejścia młodych do angażowania się marek w większe sprawy. Widać za to mocniejsze wyczulenie nastolatków i młodych dorosłych na faktyczne intencje korporacji – komentuje Paweł Gala, szef Wavemakera.

Wśród marek najmocniej w tym roku kojarzonych ze wsparciem społeczności LGBT królują wielkie globalne mediowe brandy na czele z Netfliksem, który wysunął się na prowadzenie w rankingu przed Facebookiem i Google. W 2021 r. widać jednak także awans lokalnych marek – Empiku i "Gazety Wyborczej".

– Poprzez nasze badanie nie zabieramy głosu ws. sensowności angażowania się marek w ważne społecznie tematy. Ciekawi jesteśmy jednak odbioru tego coraz silniejszego wśród marketerów nurtu. I kolejny rok z rzędu przekonujemy się, że obiegowe branżowe przekonania należy weryfikować przed zainwestowaniem w komunikację działań prospołecznych. Zidentyfikowany przez nas wciąż dość wysoki poziom nieufności wobec aktywności społeczno-politycznej marek sugeruje, by prowadzić takie działania w bardzo przemyślany i wpisujący się w biznes korporacji sposób. To szczególnie ważne w kontekście sceptycyzmu młodych konsumentów – mówi Paweł Gala.

 

Maciej Florek 2390 Artykuły

Czujnym okiem przygląda się domom mediowym, agencjom interaktywnym i producentom OTC. Odtajnia najbardziej ukryte przetargi. Jego pasją jest kolej i wszystko co z nią związane.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.