Grupa Agora ze stratą i niższymi przychodami w I półroczu

Wyższe przychody zarówno w I, jak i II kwartale miał segment Internet.

Grupa Agora w pierwszym półroczu 2021 odnotowała stratę netto na poziomie 69,26 mln zł, jednak o  21,47% mniejszą niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży zmalały o 17,02% i wyniosły  347,8 mln zł. 

W pierwszym półroczu br. EBITDA Grupy wyniosła 6,6 mln zł. W drugim kwartale br. zysk na poziomie EBITDA wyniósł 14,7 mln zł, co oznacza istotną poprawę w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r. W II kwartale strata netto wyniosła 9,8 mln zł (o 75,85% mniejsza niż rok temu).

Jak podała spółka, niższe przychody były spowodowane zamknięciem kin Helios z uwagi na restrykcje wprowadzone przez rząd w związku z walką z pandemią. Z tego też powodu segment Film i Książka odnotował zmniejszenie wpływów, które skurczyły się o 58,5% do 65,4 mln zł.

Wpływy ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wyniosły 16,5 mln zł - o 73,3% mniej niż rok wcześniej. Wzrosły za to przychody z Wydawnictwa Agora (o 16,6% do 24,6 mln zł) oraz z działalności gastronomicznej (o 57,9 proc. do 12,0 mln zł).

W samym drugim kwartale 2021 r. wpływy segmentu Film i Książka wzrosły o 169,1%, do 47,1 mln zł. "Tak dynamiczny wzrost był możliwy dzięki otwarciu kin sieci Helios od 21 maja do 30 czerwca 2021 r. W 2020 r. kina pozostawały zamknięte od 12 marca do 5 czerwca decyzją administracyjną" - podano. Z kolei przychody z działalności Wydawnictwa Agora wzrosły o 42,4% do 13,1 mln zł, a przychody z działalności gastronomicznej rozwijanej pod marką Pasibus - do 6,5 mln zł.

Wyższe przychody zarówno w pierwszym półroczu, jak i w drugim kwartale miał segment Internet. Wzrosły one o 11,1% od 101,1 mln zł w pierwszym półroczu, i o 24,3% do 54,2 mln zł w drugim kwartale. Segment Radio wzrósł do 42,9 mln zł w pierwszym półroczu 2021 i do 23,0 mln zł w drugim kwartale 2021 r. - wynikało głównie z powrotu części reklamodawców do działalności biznesowej, co przełożyło się na większą liczbę kampanii reklamowych.

W pierwszym półroczu 2021 do 47,8 mln zł wzrosły wpływy segmentu Reklama zewnętrzna (o 5,8%), a w drugim kwartale o 139,1% do 31,8 mln zł. Zdaniem grupy był to efekt przede wszystkim stopniowego znoszenia obostrzeń sanitarnych i odmrażania gałęzi gospodarki.

W segmencie Prasa w pierwszym półroczu wpływy wzrosły do 95,9 mln zł, a w samym drugim kwartale 2021 r. o 15,6% do 49,6 mln zł dzięki zwiększeniu zarówno wpływów ze sprzedaży reklam, jak i ze sprzedaży wydawnictw.

Spółka ograniczała koszty w i i II kwartale, m.in. poprzez obniżenia wysokości wynagrodzeń o 20% na sześć miesięcy.

Zarząd Agory szacuje, że w całym 2021 r. przychody grupy wzrosną w stosunku do 2020 r., a grupa rozpocznie stopniową odbudowę wyników finansowych. 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.