Nowa formuła pracy biurowej - ankieta

Z powrotami do biur po pierwszych falach pandemii koronawirusa jest jak z powrotami do szkół. Sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień. Jakie plany z mają przedstawiciele domów mediowych? Niemal wszystko wskazuje na to, że wiele się zmieni i to na korzyść dla pracowników agencji.

Ewa Góralska, managing director, MediaHub
 
- Jaka jest wasza strategia powrotu do biura?
 
Pandemia pokazała, że praca z domu jest równie efektywna jak praca w biurze, a w przypadku określonych zadań nawet wyższa. Wiedza ta pozwala nam na zupełnie nowe podejście i decyzje: nawet przy założeniu, że rzeczywistość epidemiologiczna pozwoliłaby nam na powrót do pracy według starych zasad, pozostaniemy w elastycznym modelu pozwalającym pracownikom na pracę z domu lub biura w systemie hybrydowym. Planujemy system pracy trzy dni w biurze i dwa dni w domu - wdrożone technologie pozwalają na sprawną komunikację i realizację projektów, współpraca przebiega bardzo efektywnie, nawet jeśli część zespołu pracuje zdalnie. Wprowadzamy system rezerwacji powierzchni w biurze, który zapobiegnie ewentualnym komplikacjom. Jednocześnie biuro nabiera charakteru co-workingowego – znikają „własne” biurka. Praca w systemie hybrydowym daje pracownikom dużo nowych korzyści, ale jednocześnie wymaga zmiany pewnych przyzwyczajeń, ciągłe otwieranie się na nowe możliwości.

- Jakie chęci powrotu deklarują wasi pracownicy?

Daliśmy pracownikom do wyboru dwie opcje – system powrotu do pracy, jaką znaliśmy, i system częściowej pracy z domu. Nie rozważamy w ogóle systemu trwałej pracy z domu (oczywiście poza sytuacjami wprowadzenia odgórnych ograniczeń, które tego wymagają). Uważamy, że w wymiarze długoterminowym praca zdalna jest nieefektywna - zaburza poczucie przynależności i identyfikacji z firmą i bardzo eroduje więzi społeczne i emocjonalne. Wszyscy pracownicy opowiedzieli się za systemem hybrydowym – jedynie specjaliści wymagający sprzętu/hardware, które jest trudno stosować w systemie mobilnym, nadal pozostaną w trybie pięciodniowego trybu pracy z biura. Stanowią oni jednak nie więcej niż 10% zespołu.
 
- Zamierzacie ograniczyć powierzchnię biurową?
 
Pozostawiamy obecną powierzchnię biura, nie zmniejszamy jej, ale zdecydowanie zmieniamy jej charakter. Kluczowym zapotrzebowaniem w systemie pracy hybrydowej jest stworzenie większej liczby miejsc do komfortowych spotkań offline/online, co wdrażamy. Biuro ma mieć również funkcję stymulującą do pracy kreatywnej i interakcji, którą zdecydowanie trudniej jest realizować w systemie online. Bierzemy to pod uwagę, myśląc o rearanżacji. Około 30%-40% obecnej powierzchni biurowej zostanie przekształcone na dodatkowe miejsca spotkań czy interakcji. Podstawową zasadą, która nam przyświeca, jest jednak elastyczność i zdrowy rozsądek. Wprowadzamy system przestrzeni co-workingowych, ale pozostawiamy całkowitą dowolność wyboru i stałości używania przez pracowników. Zmiany wdrażamy od 1 września 2021 r.
 
Joanna Kazak, managing partner, Mindshare
 
- Jaka jest wasza strategia powrotu do biura?
 
Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, będziemy wracać do biura od września. Jeszcze przed pandemią zdecydowaliśmy o wprowadzeniu modelu pracy hybrydowej. Wyszliśmy od analizy rodzajów zadań wykonywanych przez naszych pracowników i według tego klucza dzieliliśmy zadania na takie, które można realizować zdalnie, oraz takie, które powinny być wykonywane z biura. W ten sposób doszliśmy do proporcji 2:3, czyli dwa dni pracy z siedziby firmy, trzy dni pracy z domu, gdzie możliwość pracy z domu to przywilej, a nie obowiązek. Nasza powierzchnia, pomimo zmiany modelu pracy, jest przystosowana zarówno do pracy zespołowej, jak i koncepcyjnej. Zamierzamy wprowadzić kodeks dla zespołów, który będzie opisywał zasady współpracy po modelu hybrydowym. Będzie on narzędziem dla teamów w tworzeniu swoich własnych ram działania.
 
- Jakie chęci powrotu deklarują wasi pracownicy?
 
Jest to zróżnicowane w zależności od zespołu i charakteru wykonywanej pracy oraz – co zrozumiałe – możliwości pracy z domu. Zatem jest to kwestia bardzo indywidualna. Odwiedzając biuro, za każdym razem widuję zarówno te same twarze, jak i takie, które pojawiają się w nim od czasu do czasu. Praca w modelu hybrydowym przyzwyczaiła pracowników do częściowej pracy z domu, są osoby, którym dzięki temu udało się połączyć obowiązki domowe z pracą zawodową, jednocześnie uniknęły one uciążliwości wynikających z dojazdów do pracy. Niektórzy menedżerowie stali się bardziej otwarci na zatrudnianie pracowników z innych miast oraz dostosowanie modelu pracy do rozproszonego zespołu.
 
- Zamierzacie ograniczyć powierzchnię biurową?
 
Jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, iż w trakcie pandemii zmienialiśmy biuro, zatem już dawno podjęliśmy decyzję o innym sposobie zarządzenia powierzchnią. Może nie tyle ją ograniczamy, ile zmieniamy jej przeznaczenie. Ograniczamy miejsca przy biurkach na korzyść przestrzeni co-workingowych, sal konferencyjnych, pokojów ciszy, pokojów do pracy własnej itp. Wielką korzyścią wynikającą z nowego biura są przestrzenie dostępne na innych piętrach budynku WPP, dysponujemy miejscami do pracy indywidualnej zarówno w przestrzeni dedykowanej MS, jak również na parterze czy innych piętrach. Koneser sprzyja także spotkaniom w mniej formalnych okolicznościach, np. na dziedzińcu.
 
Izabela Sochacka, client service managing director, Dentsu
 
- Jaka jest wasza strategia powrotu do biura?
 
Od kwietnia przygotowujemy się do wrześniowego powrotu do biura w modelu hybrydowym. Nasi pracownicy 60% czasu będą pracować z biura, a 40% zdalnie. Wakacje poświęcamy na ustalenie dokładnych zasad i zaplanowanie nowego modelu pracy. Widzimy, że w miarę znoszenia ograniczeń (i pojawienia się wysokich temperatur) z biura korzysta coraz więcej osób. Nadal obserwujemy sytuację epidemiologiczną i adekwatnie do niej zmieniamy nasze plany.

- Jakie chęci powrotu deklarują wasi pracownicy?
 
Większość (75%) docenia pracę zdalną, ale też tęskni za kolegami i koleżankami. Pracy hybrydowej najbardziej oczekują menedżerowie. Praca z biura znacząco ułatwia pracę zespołową, integrowanie nowych osób i pozytywnie wpływa na zaangażowanie.

- Zamierzacie ograniczyć powierzchnię biurową?

W Warszawie nadal korzystamy z naszego biura X2 i w ciągu tego roku sprowadziliśmy do niego zespoły Red8 i Propeller. Nasi pracownicy w Warszawie i Białymstoku korzystają z jednego biura w mieście.
 
Katarzyna Niczypor, head of human capital, Group One
 
- Jaka jest wasza strategia powrotu do biura?
 
Jeszcze w 2020 r. podjęliśmy decyzje, że docelowo będziemy pracować w modelu hybrydowym i wprowadzać zasady, kiedy powinniśmy być w biurze (wybrane spotkania z klientami, onboarding nowych pracowników, rozmowy ewaluacyjne, cykliczne spotkania zespołowe, kreatywne warsztaty czy szkolenia miękkie). Obecnie są to tylko rekomendacje. Liczymy, że po wakacjach warunki pozwolą na ich pełne wdrożenie.
 
- Jakie chęci powrotu deklarują wasi pracownicy?
 
Z wewnętrznych badań wiemy, że nasi pracownicy doceniają dużą dowolność, jaką daje nasz pomysł na pracę hybrydową. Łączymy indywidualną elastyczność z potrzebami firmy jako kultury, gdzie liczy się jakość rozwiązań dla klientów oraz współpraca pomiędzy i w ramach zespołów. Czas pokaże, jak będzie nam się pracowało w tym modelu. Jesteśmy otwarci na zmiany, będziemy się uczyć i szukać najlepszych dla naszej firmy rozwiązań.
 
- Zamierzacie ograniczyć powierzchnię biurową?
 
Nie, wręcz przeciwnie. Rośniemy na tyle szybko, że planujemy powiększenie powierzchni biurowej. Chcemy wygospodarować więcej miejsca na sale spotkań, które są i będą jednym z kluczowych powodów obecności naszych pracowników w biurze w duchu wzmacniania relacji, zespołowości i kreatywności zespołów.

Opracował: Maciej Florek

Maciej Florek 2391 Artykuły

Czujnym okiem przygląda się domom mediowym, agencjom interaktywnym i producentom OTC. Odtajnia najbardziej ukryte przetargi. Jego pasją jest kolej i wszystko co z nią związane.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.