Badanie Walk PR: marketerzy oczekują kreatywności od agencji public relations

Raport pokazuje, że są skłonni dodatkowo za nią zapłacić.

Agencja Walk PR zaprezentowała wyniki autorskiego badania "Czego firmy oczekują dziś od agencji PR?”. Agencja zapytała 52 dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za komunikację w różnych sektorach rynku o ich perspektywę współpracy z agencjami public relations. Wyniki pokazują, że zarówno na etapie wyboru partnera, jak i podczas codziennej współpracy, firmy oczekują od agencji PR przede wszystkim kreatywności, za którą często skłonne są dodatkowo zapłacić.

Idealna agencja PR to taka, która jest wsparciem w codziennej pracy – tę cechę wskazało 56% jako kluczową, a kolejne 35% uznało za istotną. Dla klientów ważne jest również to, aby agencja miała dobre relacje z mediami (kluczowe dla 46%, istotne dla kolejnych 40%) oraz była skarbnicą świeżych pomysłów (39% – kluczowe, 58% – istotne).

Przy wyborze agencji do współpracy firmy zwracają uwagę na dedykowany zespół – dla 64% firm to sprawa kluczowa, dla 25% – istotna. Dla połowy respondentów kluczowe jest, by agencja znała ich branżę i posługiwała się standardami etycznymi.

Na etapie przetargu dla klientów zdecydowanie najważniejszy okazuje się pomysł prezentowany przez agencję. Za kluczowy uznało go 73% menedżerów, kreatywność była też jedną z najczęstszych odpowiedzi w pytaniu otwartym. Bardzo ważny dla klientów jest także zespół przewidziany do codziennej współpracy – kluczowy dla blisko 60% ankietowanych. Liczy się również zrozumienie potrzeb i specyfiki klienta, doświadczenie agencji i ogólne przekonanie, że odpowiednio poprowadzi ona projekt.

Za najważniejsze w codziennej pracy agencji firmy uznają: szybkość działania – 56%, jasne KPI i ich realizacja, zorientowanie w branży klienta oraz innowacyjność proponowanych rozwiązań. Za prawdziwie twórcze podejście do codziennych zadań 71% menedżerów zgodziłoby się nawet na wyższe wynagrodzenie dla agencji.

Ponad połowa respondentów wskazała, że w przyszłości rola agencji PR wzrośnie. Jednocześnie nie wymagają oni rewolucji w kompetencjach agencji PR. Wśród pięciu umiejętności uznawanych za najważniejsze przeważają tradycyjne działania PR: tworzenie contentu – 48%, doradztwo w obszarze ESG – 48%, komunikacja kryzysowa – 46%, i relacje z mediami – 42%. Respondenci równie często wskazywali na kompetencje digitalowe (42%), a zwłaszcza influencer marketing (46%).

Badanie zrealizowane zostało przez Walk PR na próbie 52 dyrektorów i kierowników PR z firm reprezentujących różne sektory gospodarki. Wykorzystano kwestionariusz przygotowany przez Walk PR. Badanie prowadzone było w dniach 1 października – 5 listopada 2021.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.