Kablówki na celowniku UOKiK

Zarzut: zbyt wysokie kary za wypowiedzenie umowy przez konsumenta.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi postępowanie przeciwko UPC Polska, jednemu z największych na rynku operatorów sieci kablowej, który dostarcza telewizję i internet. Powodem są skargi konsumentów na zawyżone, ich zdaniem, kary umowne za wcześniejsze wypowiedzenie umów.

UOKiK przytacza treść jednej z nich: „(…) Chciałem rozwiązać wcześniej umowę zawartą z UPC. Po kontakcie telefonicznym dostałem informację, że gdybym rozwiązał umowę w sierpniu br., kara wynosi 11 000 zł. Umowa została zawarta w marcu 2021 na 2 lata. Koszt całej umowy to około 3100 zł (…)”.

Urząd zwraca uwagę, że jeśli konsument wypowie umowę z operatorem telekomunikacyjnym przed końcem jej obowiązywania, ten drugi ma prawo pobrać opłatę. Opłata taka nie może być wyższa niż przyznana konsumentowi ulga, pomniejszona o czas korzystania z usług. Wysokość ulgi jest wskazana w umowie – chodzi o zawarcie umowy na warunkach promocyjnych. Z analizy skarg i zawartych umów wynika, że UPC Polska może zastrzegać nieadekwatnie wysokie opłaty za wypowiedzenie umowy przed terminem – przewyższają one wartość tych umów (sumę opłat abonamentowych).

Postępowania wyjaśniające w podobnych sprawach UOKiK prowadzi także wobec Netii oraz Vectry – dwóch innych ogólnokrajowych operatorów kablowych.

 

Maciej Burlikowski 1717 Artykuły

W "Media & Marketing Polska" od 2000 r. Zajmuje się m.in. branżą telekomunikacyjną, usług finansowych, samochodami i energetyką. Uwielbia podróże dalekie i bliskie.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.