Od niemocy do sprawczości i dobrostanu

Słowa "wellness" i "well-being" robią karierę, także jako marketingowe slogany. Ewa Stelmasiak pokazuje, że chcąc zadbać o swój dobrostan, musimy przede wszystkim stworzyć środowisko pracy, które sprzyja naszemu zdrowiu i rozwojowi.

Lektura pożytecznej i wnikliwej książki „Lider dobrostanu” rozjaśnia nasze rozumienie pojęć, których używamy często jako ładnie brzmiących etykiet, ale nie wnikamy w ich sens. Wellness kojarzy nam się często ze spa i dobrym samopoczuciem, czyli raczej biernym odbieraniem przyjemnych doświadczeń. Ewa Stelmasiak opowiada się za ujęciem holistycznym i wielowymiarowym, w którym dobrostan to dobre samopoczucie (well-being) połączone z czynieniem dobra (well-doing) dla siebie i innych. Autorka podkreśla, że o dobrostan musimy zadbać przede wszystkim w pracy, gdzie spędzamy większość życia. Bez tego nie da się długoterminowo utrzymać zaangażowania i produktywności, łatwo natomiast o wypalenie.

„Dbanie o siebie stało się nową mantrą, a dobrostan jest na ustach zarządzających firmami, chociaż wielu z nich nie wie, co znaczy profesjonalnie zarządzać tym obszarem w firmie” – przestrzega autorka. Podpowiada, że dla zbudowania zintegrowanego systemu zarządzania dobrostanem konieczne są trzy elementy: dostarczenie wiedzy („co robić), wsparcia w zmianie („jak robić”) oraz ukształtowanie środowiska pracy tak, by umożliwiało i pielęgnowało dobrostan. Tytułowy lider dobrostanu to ktoś, kto praktykuje przywództwo wspierające dobrostan, czyli umie prowadzić zespół i osiągać z nim ambitne cele przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnego dobrostanu każdego z jego członków. Ważne jest m.in. dawanie pozytywnego przykładu osobistego, wspieranie oddolnych inicjatyw prozdrowotnych i wspólne świętowanie sukcesów. Warto przy tym nie utożsamiać lidera dobrostanu wyłącznie z „dobrym szefem”. Stelmasiak pokazuje, że liderem dobrostanu może być praktycznie każda osoba w zespole i rodzinie. Pełnimy tę rolę choćby wtedy, gdy wychodzimy z inicjatywą, by wspólnie wyjść na spacer czy też okazujemy drugiej osobie troskę w obliczu kryzysu psychicznego.

Dbanie o dobrostan to raczej sztafeta niż sprint, gra zespołowa, a nie solowy występ. Nikt nie jest samotną wyspą, niezbędne jest nam codzienne wsparcie - jeden na jeden, grupowe i społeczności. Autorka poleca szczególnie peer-to-peer mentoring na rzecz zdrowia i dobrostanu oraz coaching wellness. Skojarzenia dobrostanu z jogą czy medytacją nie są oczywiście pozbawione sensu, zwłaszcza w aspekcie indywidualnym, ale Stelmasiak pokazuje, że dobrostan pracowników zespołów i organizacji to obszar zarządzania z konkretnymi celami, narzędziami i metodami pomiaru. Większy dobrostan pracowników przekłada się bardzo wymiernie na efektywność biznesową organizacji mierzoną wskaźnikami ROI (zwrot z inwestycji) i VOI (wartość z inwestycji).

W końcowym rozdziale książki przedstawiona jest wizja godna świata, w którym rządzi digitalizacja i sztuczna inteligencja - well-being 4.0 to, w dużym skrócie, wsparcie naszego zdrowia i dobrostanu przez system połączonych ze sobą danych wspieranych przez algorytmy. Rozmaite aplikacje i urządzenia ubieralne (wearables) można wykorzystać, by podpowiadały nam, jakie zmiany w zachowaniu należy wprowadzić, by żyć bardziej zdrowo i szczęśliwie. Z jednej strony potęga technologii służących dobrej sprawie, z drugiej - silne połączenie człowieka z sobą samym i uważna obserwacja własnego ciała oraz otoczenia. Doświadczana przez nas zmienna, niepewna, złożona i niejednoznaczna rzeczywistość (po angielsku oznaczana skrótem VUCA od pierwszych liter słów volatility, uncertainty, complexity i ambiguity), której symbolem staje się ostatnio praca hybrydowa, rodzi potrzebę poszukiwania sensu i zadbania o sobie. Tylko wtedy możemy skutecznie radzić sobie z uczuciami lęku, niepokoju czy złości, a zadbawszy o siebie zadbać także o otoczenie, zespół, środowisko pracy, czy - w najszerszej perspektywie – naszą planetę.

Ewa Stelmasiak jest ekspertką specjalizującą się w zagadnieniach dobrostanu osobistego i organizacyjnego. Jest również trenerką zarządów i liderów, szkoliła się u czołowych amerykańskich twórców ruchu wellness, z którymi współpracuje do dzisiaj. Od 2012 r. prowadzi The Wellness Institute of Poland. Zasiada w radzie doradczej International Association for Worksite Health Promotion (IAWHP).

Ewa Stelmasiak - Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie, ICAN Institute, 2022

Książka jest dostępna w sklepie internetowym ICAN Institute

 

Paweł Piasecki 963 Artykuły

Specjalizuje się w e-commerce i nowych technologiach. Pracował m.in jako tłumacz i redaktor, przez ponad 5 lat przygotowywał codzienny serwis prasowy dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Miłośnik muzyki klasycznej i jazzu.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.