Jest zgoda na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozetem

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest prawomocny. Prezes UOKiK zapowiedział złożenie apelacji od wyroku.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (XVII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie) ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o. i wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie Eurozetu przez Agorę. To precedensowy wyrok SOKIK.  Po raz pierwszy w historii sąd uwzględnił odwołanie przedsiębiorcy i zmienił całkowicie decyzję prezesa UOKIK w taki sposób. Wyrok nie jest prawomocny. 

– Dzisiejszy wyrok to kompromitacja działań prezesa UOKiK. W ustnym uzasadnieniu do wyroku sędzia wskazał, że decyzja prezesa UOKiK była wewnętrznie sprzeczna, oparta na wielopiętrowej spekulacji i pomijała kluczowe dowody w sprawie. Naszym zdaniem ten wyrok potwierdza, że zakaz zakupu Eurozetu przez Agorę był decyzją polityczną, wymierzoną w naszą firmę i wpisującą się w działania partii rządzącej, która na różne sposoby stara się utrudnić lub ograniczyć działalność wolnych mediów w Polsce. Ta sprawa, zakończona wydaniem przełomowego wyroku, przywraca wiarę przedsiębiorcom w możliwość uczciwego konkurowania na rynku – mówi Bartosz Hojka (na zdjęciu), prezes zarządu Agory S.A.

W lutym 2019 r. Agora nabyła 40% udziałów w spółce Eurozet. W październiku 2019 r. złożyła do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie dotyczące zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Eurozet poprzez zakup pozostałych 60% udziałów tej spółki od większościowego inwestora SFS Ventures.  

"Postępowanie w tej sprawie toczyło się prawie półtora roku i było jednym z najdłuższych w historii UOKiK. W styczniu 2021 r. Prezes Tomasz Chróstny zakazał Agorze przejęcia Eurozetu. Swoją decyzję oparł na przypuszczeniach i abstrakcyjnych hipotezach, a nie na dowodach wskazujących na realia rynku radiowego i mechanizmy ekonomiczne, które na nim zachodzą. W opinii ekspertów od rynku mediów, jak i ekspertów od ekonomiki koncentracji argumenty prezesa UOKiK były oderwane od sytuacji rynkowej, a zakaz koncentracji wydany został sprzecznie z prawem. Był to pierwszy zakaz wydany przez UOKiK w ciągu 9 lat" - czytamy w oświadczeniu Agory.

8 lutego 2021 r. Agora złożyła odwołanie od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wnioskując do SOKiK o zmianę decyzji prezesa UOKiK i wydanie zgody na połączenie Agory i Eurozet.  

Prezes UOKiK zapowiedział złożenie apelacji od wyroku. 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.