Reklama cyfrowa przynosi marce długofalowe korzyści [badanie]

Badania zostały przeprowadzone przez firmy Nielsen, Nepa i GfK na zlecenie Meta.

Nowe niezależne badania przeprowadzone przez firmy Nielsen (30 marek dóbr szybkozbywalnych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i Polsce), Nepa (6 marek detalicznych i telekomunikacyjnych na rynkach nordyckich) i GfK (7 marek technologicznych i dóbr trwałych w Niemczech) na zlecenie Meta, pokazują, że reklama cyfrowa, w tym na Facebooku i Instagramie, przynosi długoterminowy zwrot z inwestycji. Przeprowadzonych zostało pięć badań w różnych europejskich krajach i różnych sektorach, w których przeanalizowano łącznie ponad 3500 kampanii aby obliczyć krótko- i długoterminowy zwrot z inwestycji w reklamy w różnych kanałach mediowych.

Badania wykazały, że:

 • Budowanie marki ma zasadnicze znaczenie dla długofalowych wyników biznesowych. Firmy nie docenianiają całkowitej wartości reklamy, jeśli nie mierzą jej długofalowego wpływu. 

  • We wszystkich badaniach w tej analizie, długofalowy zwrot stanowił prawie 60% całkowitego ROI. 

 • Kanały cyfrowe, takie jak Facebook, Instagram, wideo online i digital display mają bardzo istotny, długoterminowy wpływ na przychody.

  • Facebook i Instagram przewyższyły telewizję pod względem całkowitego zwrotu z inwestycji (uwzględniające krótko- i długoterminowe ROI) w czterech z pięciu badań. 

  • Aplikacje Meta zapewniały o 52% wyższy całkowity zwrot z inwestycji niż w przypadku przeciętnego kanału. 

Wyniki wskazują również, że wielkość i znaczenie długoterminowych efektów oddziaływania reklamy różnią się znacznie w zależności od branży:

 • W przypadku dóbr trwałych i elektroniki, prawie 80% całkowitych wydatków reklamowych generowało długoterminowe zwroty.

 • Dla dóbr szybkozbywalnych   krótkoterminowy ROI przewyższał długoterminowy o 42%. Jednak nawet w przypadku tego sektora odnotowano w długiej perspektywie znaczny zwrot, który nie zostałby zmierzony, patrząc tylko na krótkoterminowy wpływ działań reklamowych.

 • W przypadku Heinekena, jednej z marek biorących udział w badaniu, zwrot z wydatków reklamowych na Facebooku i Instagramie okazał się w istocie wyższy o 71% po uwzględnieniu efektów długoterminowych.

Okazało się, że firmy nie doceniają reklamy cyfrowej, jeśli patrzą tylko na jej krótkoterminowe efekty. Zidentyfikowano również sposoby, dzięki którym marki mogą wykorzystywać aplikacje Meta do generowania tych długofalowych korzyści. Jak tłumaczy Agata Szeliga-Staszkiewicz, head of agency partnerships CEE w Meta, warto pamiętać o czterech kwestiach. - Po pierwsze, trzeba kierować reklamy do szerokiej grupy odbiorców. Po drugie, należy wykorzystywać wiele różnych formatów reklamowych - w tym wideo. Po trzecie, ważna jest częstotliwość ekspozycji - najlepiej żeby odbiorcy mieli styczność z marką co najmniej dwa razy w tygodniu. Wreszcie po czwarte: długofalowość działań - dla długoterminowych efektów dla marki bardzo ważne jest prowadzenie kampanii przez istotny okres - podkreśla Szeliga-Staszkiewicz.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.