Papaya Films: wartość sprzedaży w 2021 r. wyniosła 133 mln zł

Wzrost kosztów o 37% (z nieco ponad 92 mln w roku 2020 do ponad 126 mln w roku 2021) to przede wszystkim wzrost cen zakupu usług obcych, świadczeń podwykonawców i partnerów.

W opublikowanym audytowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 spółka Papaya Films podaje, że jej całkowita wartość sprzedaży wyniosła 133 mln zł i jest ponad 30% wyższa niż w roku ubiegłym. To również najwyższy wynik w historii firmy. Jednocześnie z uwagi na wzrost kosztów prowadzenia działalności oraz kontynuację inwestycji spółka osiągnęła w 2021 roku zysk brutto w kwocie prawie 5,5 mln zł, tj. 700 tys. zł mniej niż w 2020 (6,2 mln zł). Wyniki dotyczą polskiej spółki Papaya Films.

- Biorąc pod uwagę koniunkturę rynkową i realizowaną przez nas strategię zrównoważonego rozwoju przyjmujemy ten wynik jako satysfakcjonujący. - mówi Kacper Sawicki, szef Papaya Films. - Mamy rekordowy w 16-letniej historii firmy wynik sprzedaży. Z drugiej strony, podrożały koszty prowadzenia biznesu, kontynuujemy też inwestycje, głównie w ludzi i ich kompetencje. Wzmacniamy nie tylko zespół produkcyjny. Mamy pełną świadomość, że przy takiej skali i dynamice działalności ważne są działy i funkcje wspierające, które gwarantują dobre standardy pracy, stoją na straży norm i procesów, komunikują nas z otoczeniem biznesowym i dbają o naszą społeczną odpowiedzialność. Dlatego inwestujemy w talenty, rozwiązania prawne, techniczne, informatyczne oraz w przestrzeń dookoła nas, dodaje Kacper Sawicki.

Wzrost kosztów o 37% (z nieco ponad 92 mln w roku 2020 do ponad 126 mln w roku 2021) to przede wszystkim wzrost cen zakupu usług obcych, świadczeń podwykonawców i partnerów. To także kontynuacja inwestycji, wzrost wynagrodzeń i powiększenie liczebności zespołu w tym umów etatowych. Same wynagrodzenia pracowników, współpracowników i twórców wzrosły z 6 mln zł w roku 2020 do 7,2 mln zł w roku ubiegłym. Firma, realizując od 2017 roku politykę Business Governance inwestuje także w rozwój kompetencji miękkich. Z tego tytułu, w 2021 roku, sama wartość szkoleń, programów mentoringowych i innych form profesjonalnego wsparcia zespołu wyniosła ponad 200 tys. złotych.

- Pracujemy z najlepszymi i stale chcemy przyciągać talenty. Dbać o nie i je rozwijać. Dzięki temu oferujemy unikalną na naszym rynku jakość i wartość usług. W strukturze przychodu dominuje sprzedaż usług podstawowych, tj. studia filmowego i domu produkcyjnego. Natomiast ciekawą dynamikę prezentuje wynik impresariatu reprezentującego twórców (Papaya Roster). O ile jednostka ta odnotowała w 2020 roku sprzedaż na poziomie prawie 3 mln zł, to wynik ten za rok ubiegły wynosi już ponad 4,3 mln zł, a więc ponad 40% więcej. - mówi Sawicki.

Jaka jest perspektywa wyników finansowych na rok bieżący? Kacper Sawicki przewiduje, że rok bieżący może być porównywalny do 2021.

Katarzyna Kacprzak 663 Artykuły

Zajmuje się agencjami reklamowymi i eventowymi. Ma na oku studia produkcyjne i branżę OOH. Gdyby mogła wybrać byłaby kopistką w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.