Przewodnik reklamowy: Dentsu

Każdego roku do raportu "Agencje i Domy Mediowe" dołączamy mapę, która przekrojowo opisuje sieć powiązań i zależności podmiotów tworzących polski rynek reklamy. Za każdym razem mapie towarzyszy plastyczny obraz tej złożonej biznesowej układanki.

Kontynuujemy cykl, w którym z kartograficzną precyzją dzielimy mapę na poszczególne jej części – czyli opisujemy wiodące grupy reklamowe. W drugim odcinku nasz GPS wskazuje Sielce, a tam na ul. Czerskiej odwiedzamy Dentsu. Zatrudnia ponad 700 specjalistów w 9 brandach. Jaki grupa przyjęła model biznesowy i sposób zarządzania?

Ekscytująca, dająca poczucie spełnienia i zadowolenia – każdy z nas chciałby mieć pracę, do której idzie z przyjemnością. Jednak nie wszystkim organizacjom udaje się stworzyć warunki, które wspierają zaangażowanie i pasje wśród pracowników. Czy istnieje sposób na stworzenie takiego miejsca pracy? Mówiąc o skutecznym zarządzaniu przedstawiciele Dentsu podkreślają opracowaną długofalową wizję, która ma być nośnikiem wartości ludzi tworzących organizację. Wiąże się ona z pracą zespołową, odpowiedzialnością i osiąganiem wspólnych sukcesów. W ten sposób budowane jest środowisko pracy, w którym stawia się na relacje międzyludzkie i tworzy „One Dentsu”, bez względu na to, pod której szyldem agencji się pracuje. Wewnętrznie struktura Dentsu jest więc prosta, ma ustandaryzowane stanowiska we wszystkich brandach i spółkach (Dentsu Creative, Red8, Carat, Dentsu X, iProspect, The Story Lab, Propeller, DDS i Amplifi). One Dentsu to też podejście borderless. Dotyczy to zarówno współpracy wewnątrz organizacji – pomiędzy spółkami, jak i w odniesieniu do współpracy z krajami CEE należącymi do regionu oraz szerzej globalnie. Dentsu zorganizowane jest w trzy linie biznesowe: media, creative oraz CXM, a cele biznesowe są wyznaczane nie dla spółek czy brandów, ale na poziomie konkretnego klienta. Zintegrowane w ramach linii biznesowych client service oraz kompetencje lepiej odpowiadają wyzwaniom klientów, upraszczają działania, poprawiają jakość i specjalizację. Client partner odpowiedzialny za obsługę danego klienta jest osobą zarządzającą, która ma dostęp do zasobów wszystkich linii biznesowych i kompetencji. To pozwala mu szybko reagować oraz podejmować decyzje. Cel tej roli związany jest z rozumieniem biznesu klienta, kategorii, w której funkcjonuje i wynikającej z tego umiejętności rozwiązania problemów biznesowych gdzie empowerment do zarządzania zintegrowanym zespołem oraz dostęp do zasobów wszystkich linii biznesowych jest narzędziem.

Słynna "klientocentryczność"

W Dentsu obowiązuje zasada, w której klient zawsze stoi na pierwszym miejscu. W związku, z czym podejście, planowane działania czy narzędzia, dobierane są do jego aktualnych potrzeb. – Bardzo ważną zasadą w strukturach naszej firmy jest właśnie klientocentryczność. Jest to element, który pozwala nam na bieżąco trzymać rękę na pulsie i opierać naszą codzienną pracę na konkretach, a nie wyobrażeniach – komentuje Jacek Celiński, head of media & performance line Dentsu Polska. - Klientocentryczność naszej organizacji wspierają zintegrowane platformy, które standaryzują procesy i pozwalają utrzymać określone standardy doświadczenia klienckiego. W przypadku zarządzania rozwojem klientów oraz działań New Business stosujemy Salesforce - dodaje.

Przywództwo blisko ludzi

One Dentsu ma łączyć wspólny cel i kierunek działania. Dlatego co roku wspólnie tworzony jest prosty dokument – one pager, czyli biznesowe zobowiązanie w kwestiach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy, a następnie wspólne szukanie rozwiązań, które umożliwiają realizację założonych celów. W ten proces wpisana jest kultura regularnych pytań i feedbacku, która pomaga określić czy zawarty kontrakt jest realizowany. - Kontrakt zawarty między managementem jest ważny z jeszcze jednego powodu. Zakłada on przełożenie wartości na codzienne zachowania, które nazywamy w ten sam sposób i decydujemy się dobrowolnie, że chcemy według tego schematu funkcjonować. Dzięki temu jesteśmy w stanie budować kulturę, która pokazuje, że człowiek ma znaczenie – komentuje Sławomir Stępniewski, CEO Dentsu Polska & CEE. – Zarządzając grupą ponad 700 osób, stawiam na otwarty leadership – prawdziwy, szczery, blisko ludzi. Otwarta formuła zakłada dyskusję na różne tematy, wprowadzenie zasady otwartego feedbacku. Istotne jest także wprowadzenie procesów i standaryzacji działań, które pozwalają nam ułatwiać codzienną pracę dzięki powtarzalności, rutynie. Jednak musi ona mieć sens, logikę i odpowiadać kierunkom kultury, którą chcemy propagować – tłumaczy Sławomir Stępniewski.

Współpraca między agencjami

Współpraca między liniami biznesowymi w Dentsu oparta jest przede wszystkim na aktywnej komunikacji, wspólnym poszukiwaniom rozwiązań, wzajemnym inspirowaniu się i wybieganiu w przyszłość. Aby taki proces wspierać, Dentsu kładzie duży nacisk na integrację pomiędzy liniami serwisowymi, zaczynając od szefów, przez regularną pracę w zespołach, tradycyjne spotkania czy spotkania w grupach na Teams, SoMe i na wewnętrznym serwisie informacyjnym dentsu. Dzięki temu wewnętrznie tworzymy jeden organizm. - Dentsu działa bez podziału na brandy – są one widoczne jedynie na zewnątrz. Celem, jaki stoi za liniami serwisowi i brandami jest standaryzacja i rozwój produktów w ramach poszczególnych sekcji. Grupa dąży do integracji, dzięki czemu jest w stanie lepiej odpowiadać na potrzeby biznesowe klientów, proponować bardziej efektywne, w pełni zintegrowane rozwiązania – wszystko pod jednym dachem – Jacek Celiński, head of media & performance line dentsu Polska.

- Kluczem we współpracy między agencjami w grupie jest międzydziałowa współpraca, szybka wymiana informacji i codzienna empatia. Pion Media Performance ma swoje wyzwania, a Creative swoje, Dział Technologii działa w innym trybie niż Dział Kreatywny czy Dział Strategiczny, ale wszyscy mają świadomość, że tworzą jedno doświadczenie dla konsumenta – tłumaczy Łukasz Kotliński, creative director w Dentsu Creative. Współpracę One Dentsu wspiera standaryzacja procesów i platformowość – jest to według zarządzających grupą najlepszy sposób, żeby działać sprawnie, odpowiadając na potrzeby klientów. Ma pozwalać też uczyć na własnym przykładzie i wymieniać doświadczenia (WorkDay); skutecznie zarządzać zasobami (Salesforce), jak również skutecznie i efektywnie planować prace graficzne (Jira). Standaryzacja została wprowadzona także na poziomie rejestracji czasu pracy czy samego prowadzenia projektów.

Globalność a lokalność

To, czego świat doświadczył z powodu pandemii i wojny, to glokalizacja. Dziś jest to klucz do rozwiązań. Wynika to z kontekstu kulturowego, który jest niezwykle istotny oraz bezpieczeństwa, które dzisiaj może być budowane właśnie w regionach. – W Dentsu mówimy o podejściu Glokal – myślimy globalnie, ale działamy lokalnie. Korzystamy z zasobów sieci i regularnie się komunikujemy, ale biorąc pod uwagę specyfikę naszych rynków, podchodzimy lokalnie do realizacji celów wyznaczonych przez klientów – mówi Sławomir Stępniewski. Dziś zarówno pracownicy, jak i inwestorzy oczekują, że firmy będą prowadzić biznes odpowiedzialnie, nie będą negatywnie wpływać na środowisko. To, co powinno mieć miejsce w kontekście odpowiedzialności społecznej, nazywane jest „right sourcingiem”. – Bardzo istotne jest rozumienie, że right sourcing to odpowiedź na budowanie i kultywowanie lokalnych społeczności. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że za odpowiedzialnością społeczną i glokalizacją stoi coś więcej niż tylko cyfra. Jeżeli chcemy zrobić coś, co faktycznie ma znaczenie, to musimy doprowadzić do tego, że nasza branża znowu będzie atrakcyjna dla ludzi, dla młodzieży, którzy będą widzieli sens i logikę tego, co robią i rzeczywisty wpływ na otoczenie. To jest możliwe tylko przy odpowiedzialnym zarządzaniu, które widzi coś więcej niż kwartalne wyniki. I taki model organizacji tworzymy – kontynuuje Stępniewski.

Wspólna kultura organizacji

W Dentsu przede wszystkim wierzymy w dialog i staramy się pomimo a czasami właśnie z powodu pandemii być w regularnym kontakcie z pracownikami na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim to są spotkania indywidualne i zespołowe z bezpośrednim managerem, na temat celów, w tym rozwojowych, ich bieżącej realizacji oraz wyzwań, pomysłów, ale też często są połączone z integracją. W trakcie tych spotkań tworzymy kulturę w ramach „małych ojczyzn”. Relacja z bezpośrednim managerem jest jednym z naszych wyróżników – pracownicy w naszych badaniach zaangażowania zawsze podkreślają, że jest to duży pozytywny wyróżnik pracy w Dentsu. Kolejnym elementem są spotkania ogólnofirmowe na wielu poziomach – na poziomie kraju, CEE, EMEA, globalnym, która mają na celu informowanie nas na bieżąco o ogólnofirmowych inicjatywach, realizacji naszych strategicznych celów, wyróżnienie osób, zespołów, które są role model, jeśli chodzi o nasze wartości. Wartości Dentsu są krytycznym elementem naszej kultury organizacyjnej - nie tylko są systematycznie przywoływane przez naszych liderów na równi ze strategią, ale są też składową wszystkich procesów HR – od momentu stawiania celów, poprzez rozwój, ocenę, nagrody, awanse. Bycie w zgodzie z wartościami firmy jest na równi ważne jak realizacja celów biznesowych zarówno dla liderów, jak i pracowników.

- Wartości i kultura organizacyjna przekładają się na nasze codzienne działania zarówno w obszarze zarządzania biznesem oraz pracownikami. Ale też myślimy szerzej – mamy ambicję bycia dobrym obywatelem świata – „Dentsu is force for good” – dlatego też organizujemy dużo inicjatyw dla naszych pracowników, które łączą element woluntariatu, integracji np. w czerwcu bieżącego roku zaprosiliśmy nasz zespół do udziału w wolontariacie „ONE DAY FOR CHANGE”. Z jednej strony byliśmy zaangażowani w prace porządkowe wokół Wisły, w parkach miejskich, a jednocześnie towarzyszyła temu edukacja oraz integracja. Spędziliśmy ze sobą wspaniały dzień, robiąc coś na rzecz szerszej społeczności, ale też dla nas samych i na pewno był to jeden z tych dni, w których dołożyliśmy kolejną cegiełkę do naszej kultury organizacyjnej, doświadczyliśmy jej w praktyce – mówi Agata Kaczmarska,  CPO, Dentsu Polska & CEE.

Proces rekrutacji i onboarding

Rekrutacja w Dentsu jest wieloetapowa, jednym z jej głównych celów jest zapewnienie najlepszego z możliwych dopasowania kompetencji danej osoby do roli, stanowiska oraz do zespołu, dlatego proces czasami trwa dłużej. Dentsu ma w planach program stażowy Early Careers, który w przyszłym roku będzie uruchomiony na skalę europejską. - W ten sposób chcemy zarówno pomóc młodym ludziom w rozpoczęciu kariery, jak i również osobom doświadczonym, chcącym zmienić swoją dotychczasową karierę, w starcie w nowym środowisku zawodowym. Onboarding rozpoczyna się już podczas procesu rekrutacji. Szereg przemyślanych, odpowiednio zaplanowanych działań pozwala na szybką adaptację i integrację nowo zatrudnionej osoby oraz jej sprawne przystąpienie do obowiązków. W trakcie onboardingu pokazujemy szeroką perspektywę One Dentsu osobom, które do nas zapraszamy i pokazujemy, że dołączając do zespołu polskiego dołączają jednocześnie do zespołu CEE, EMEA a nawet globalnego z możliwościami międzynarodowej kariery. Podczas procesu rekrutacji staramy się być równie otwarci i uwzględniać nie tylko obecne umiejętności kandydatów, jak i ich potencjał. Dentsu to różnorodny zespół i kompetencje – media, kreacja, komunikacja, technologia, social media, innowacje, PR, UX, performance. Takie środowisko zapewnia wszystkim pracownikom rozwój i jest miejscem do uczenia się od siebie nawzajem. Onboarding jest procesem trzydniowym – bardzo intensywnym, wypełnionym spotkaniami, prezentacjami, rozmowami, wizytą w dentsu Creative Lab i pozwalającym nowym pracownikom poznać wszystkie elementy funkcjonowania naszej firmy. Jak wynika z opinii naszych nowych pracowników, jest to doskonałe doświadczenie rozpoczynające współpracę z naszą firmą – tłumaczy Agata Kaczmarska.

Dla pracowników

Dentsu Polska jako jedna z pierwszych firm wdrożyła pracę w systemie hybrydowym, co ułatwiło dostosowanie się do nowych warunków panujących na rynku. – Na codzień korzystamy z Team Chart’ów. Oznacza to, że każdy zespół uzgodnił i podpisał swojego rodzaju kontrakt dotyczący tego, jak będzie wyglądała współpraca, oczywiście w ramach wyznaczonych dla całej firmy. Było to działanie konieczne, które miało na celu wypracowanie rozwiązania elastycznego, ale jednocześnie uwzględniającego perspektywę zarówno klienta, jak i pracownika – tłumaczy Agata Kaczmarska i dodaje: – W ostatnim czasie sprawdza nam się zarządzanie oparte na działaniu interdyscyplinarnych grup roboczych, które w zależności od tematu, bieżących zdarzeń (pandemia, wojna na Ukrainie) ma za zadanie wypracowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich interesariuszy. Ułatwia to nam przystosowanie się do zaistniałej sytuacji.

Jednym z ważnych tematów dzisiaj jest również dobrostan pracowników. W Dentsu każdy pracownik ma dodatkowe trzy dni wolne w ramach “Wellness Day”, które może spędzić z rodziną, oddać się swojej pasji czy ulubionym aktywnościom. Każdy pracownik ma dostęp do platformy Mindgram, która pozwala kompleksowo dbać o wellbeing. Pracownicy mają zapewniony dostęp do kilkunastu webinarów grupowych na żywo w miesiącu oraz możliwość odtwarzania nagrań wybranych wydarzeń, dostęp do sekcji “Mindspace”, dostęp do czatu z wieloma specjalistami: psychologami, mentorami czy dietetykami oraz dostęp do psychoterapii indywidualnych. Dwa kolejne dni można przeznaczyć na wolontariat. W tym czasie można przyłączyć się do akcji proponowanych przez firmę lub działać indywidualnie.

Ścieżki rozwoju

Jak Dentsu wspiera karierę i rozwój każdego pracownika? Jak mówią przedstawiciele grupy jest to proces ustandaryzowany i przejrzysty, oparty o transparentną komunikację i feedback. – Właśnie zakończyliśmy półroczny przegląd celów, w tym rozwojowych. Przy tej okazji zaanonsowaliśmy koncepcję nowych ścieżek kariery, w tym międzynawowych. Uruchomiliśmy również w ubiegłym roku dentsu University, w ramach którego między innymi możemy na bieżąco uzupełniać kompetencje potrzebne do zdobycia nowego stanowiska – komentuje Agata Kaczmarska. - W Dentsu ocena kompetencji i potencjału odbywa się dwa razy do roku w trakcie oceny rocznej oraz przeglądu półrocznego. W trakcie tych rozmów omawiane są obecne wyniki pracownika, jego osiągnięcia zawodowe oraz potrzeby rozwojowe. Omawiane są też kolejne kroki w jego karierze. Biorąc pod uwagę całość zebranych informacji, przygotowywane są plany rozwojowe oraz plany sukcesji. Rozwój w naszej firmie może się odbywać na dwóch płaszczyznach – liderskiej, managerskiej oraz eksperckiej. Mamy także regionalny program mentoringowy, który jest wsparciem dla tych, którzy chcą się rozwijać, ale nie wiedzą dokładnie w którym kierunku, albo mają bardzo określone indywidualne potrzeby rozwojowe. W Dentsu wierzymy, że każdy ma potencjał i talent, najważniejsza jest świadomość swoich silnych stron oraz wybranie właściwej ścieżki rozwoju, w której chętnie jako firma wspieramy naszych pracowników.

Katarzyna Kacprzak 668 Artykuły

Zajmuje się agencjami reklamowymi i eventowymi. Ma na oku studia produkcyjne i branżę OOH. Gdyby mogła wybrać byłaby kopistką w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.