Niższe przychody i strata Agory w IV kwartale 2022 r.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w grupie zmniejszyły się o prawie 10% r./r. i wyniosły 157,8 mln zł.

Strata netto Agory w IV kwartale 2022 r. wyniosła 31,4 mln zł, wobec 22,2 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie podsumowującym IV kwartał 2022 r. EBITDA sięgnęła 55,3 mln zł, wobec 68 mln zł rok wcześniej. Przychody Agory wyniosły 331 mln zł i były niższe o ok. 6% od tych sprzed roku. Koszty operacyjne netto Grupy wzrosły o ponad 10%, do 361,4 mln zł.

Zwiększyły się wpływy grupy związane z działalnością filmową i gastronomiczną, jednak wzrost w tym zakresie zniwelowały niższe łączne przychody reklamowe, wpływy związane z działalnością kinową oraz ze sprzedaży wydawnictw.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w grupie zmniejszyły się o prawie 10% r./r. i wyniosły 157,8 mln zł. Wzrost wpływów reklamowych miał miejsce w reklamie zewnętrznej, radiu oraz segmencie film i książka, a zmniejszył się w segmencie internet, na co rzutowały niższe przychody ze sprzedaży usług reklamowych w spółce Yieldbird, przy wyższych wpływach portalu Gazeta.pl, oraz w segmencie prasa cyfrowa i drukowana.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w ostatnim kwartale 2022 r. zmniejszyła się o ponad 2%, do 38,6 mln zł. Wzrosły wpływy ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej “Gazety Wyborczej”, przy spadku przychodów ze sprzedaży tradycyjnych wydań. Na koniec 2022 r. liczba aktywnych subskrypcji “Gazety” była powyżej 303,7 tys., co oznacza wzrost o przeszło 6% w stosunku do końca 2021 r. Segment film i książka Agory odnotował w IV kwartale wzrost o 1,3%, do 140,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios spadły o ponad 9%, do 58 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o ponad 1%, do 30,8 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 3 mln biletów, czyli o niemal 12% mniej niż w IV kwartale 2021 r. Na całym kinowym rynku w tym czasie zakupionych zostało 11,9 mln biletów, wobec 14,7 mln biletów rok wcześniej, co oznacza spadek o 19%. Przychody z działalności gastronomicznej wzrosły do 10,3 mln zł, a z działalności filmowej do 8,0 mln zł.

Działalność prasowa Agory oraz radiowa w IV kwartale zmniejszyły sprzedaż o 4,3%, do 53,6 mln zł. Segment miał 46,5 mln zł straty operacyjnej, wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej.

W segmencie reklamy zewnętrznej przychody wzrosły w IV kw. o 15%, do 52,2 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął w tym okresie 9,8 mln zł, czyli wrósł o 36,1%.

“Planując intensywny rozwój oferty radiowej – z segmentem radio jako największym mediowym biznesem, zarząd Agory skoncentruje się na jak najskuteczniejszym działaniu i zapewnieniu wzrostu całej organizacji. W tym celu powstał projekt wydzielenia wybranych linii biznesowych oraz pionów wspomagających z Agory SA do spółek zależnych, który został poddany pod głosowanie akcjonariuszy. Jednocześnie zarząd Agory stawia na zrównoważony rozwój całej organizacji, dla której społeczne zaangażowanie oraz odpowiedzialność są ważną częścią działalności” – poinformowała spółka.

Agora podała też prognozy wzrostu rynku reklamy w Polsce, o czym piszemy tutaj.


Link do sprawozdania finansowego Grupy Agora za 4. kwartał 2022 r.: sprawozdanie finansowe 

Link do prezentacji omawiającej wyniki Grupy Agora w 4. kwartale 2022 r.: prezentacja

Oprac. Paweł Piasecki

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.