Ekologiczna transformacja na rynku reklamy

Dentsu Polska publikuje analizę: największy wpływ na kontrolę śladu węglowego z reklamy daje digital.

Ekologiczna transformacja na rynku reklamy to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi dzisiaj branża marketingowa. Odpowiedzialność za wpływ na środowisko naturalne to nie tylko kwestia etyczna, ale także biznesowa. Klienci w coraz większym stopniu zwracają uwagę na to, jakie wartości reprezentują firmy, z którymi decydują się współpracować, a dbałość o środowisko, w tym kontrolowanie pozostawianego przez organizację śladu węglowego, stają się jednym z kluczowych czynników wyboru.

Najwięcej eqCO₂ z mediów emituje telewizja

Według analizy „Kryzys klimatyczny, a reklama” przedstawionej podczas webinaru „Ekologiczna transformacja na rynku reklamy” przez ekspertki z Dentsu Polska, najwięcej eqCO₂ z mediów emituje telewizja. Ze względu na skalę budżetów telewizyjnych w torcie reklamowym, udział tego kanału w całkowitym śladzie węglowym kampanii mediowych wyemitowanych w ubiegłym roku w Polsce wyniósł aż 57%. Na podium najbardziej emisjogennych kanałów mediowych znalazły się również digital oraz magazyny – odpowiadały one odpowiednio za 24% i 11,4% mediowego śladu węglowego z 2022 roku. Tak duża emisyjność TV wynika przede wszystkim z wysokiego zużycia energii przez nowoczesne telewizory. Ślad węglowy godzinnej emisji wideo w telewizji jest nawet kilkukrotnie wyższy niż ten wygenerowany w tym samym czasie na urządzeniach takich jak laptop czy smartfon.

Dane z analizy pokazują nam, jak ważne jest, aby branża reklamowa w Polsce podjęła działania na rzecz minimalizacji swojego wpływu na środowisko. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest nie tylko kwestią odpowiedzialności społecznej, ale także ekonomiczną koniecznością. Firmy, które podejmą kroki na rzecz kontroli pozostawianego przez siebie śladu węglowego, będą cieszyć się lepszą reputacją i zaufaniem ze strony klientów – mówi Agata Szymańska, media strategy director z Dentsu Polska.

Największy wpływ mamy na kontrolę śladu węglowego z digitalu

Myśląc o dekarbonizacji planów mediowych, warto jednak pamiętać, że w przypadku reklamy TV to właśnie energia zużywana przez sam odbiornik odpowiada za niemal 80% całkowitego śladu węglowego pozostawionego przez to medium, dlatego z punktu widzenia reklamodawców mamy ograniczone możliwości optymalizacji kampanii telewizyjnych pod kątem redukowania śladu węglowego.

Znacznie większe pole do działania w obszarze dekarbonizacji reklamy pozostawia nam digital, którego znaczenie w globalnym torcie reklamowym na dodatek stale rośnie. W przypadku kampanii prowadzonych w tym kanale znakomita większość emisji eqCO₂ pochodzi z transmisji i przechowywania danych (52% - desktop, 88% - mobile), co oznacza, że jako reklamodawcy mamy tu znacznie większe możliwości optymalizacyjne.

Format kreacji ma znaczenie

Podczas webinaru poświęconego ekologicznej transformacji na rynku reklamy, eksperci zwrócili uwagę na to, jak ważne jest, aby kampanie reklamowe były zaprojektowane z myślą o minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. Wśród najważniejszych punktów, na które zwrócono uwagę, pojawiły się m.in. waga, format i długość kreacji, a także jej kolorystyka.

- Im krótszy i lżejszy materiał reklamowy, tym bardziej przyjazny dla środowiska. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy zwiększymy udział ciemnych kreacji w naszej komunikacji, stosując m.in. dark mody. Dzięki mniejszemu natężeniu światła, które emitują ekrany naszych urządzeń podczas takich emisji, poziom zużycia energii spadnie, a co za tym idzie ślad węglowy kampanii, istotnie zmaleje – tłumaczy
Małgorzata Niska, head of media strategy w Dentsu Polska.

Na koniec swojego wystąpienia ekspertki podkreśliły, że optymalizacja kampanii pod wskaźnik uwagi pozwala nie tylko zwiększyć zapamiętywalność przekazu i efektywność komunikacji, ale jednocześnie zmniejszyć ślad węglowy kampanii nawet o 63%. – Jak wynika z danych z roku na rok rośnie w mediach liczba materiałów na temat zeroemisyjności – w 2020 r. było to 53 491, a w 2022 już 115 949. Publikacje te docierają tym samym do znacznie większej liczby odbiorców i budując świadomość społeczną. Marki niepodejmujące działań, ukierunkowanych na klimat, bądź wyraźnie odstające w tej kwestii od obowiązujących standardów, zaczną notować straty – zarówno bezpośrednie, związane z zaostrzającymi się regulacjami, jak i wizerunkowe – komentuje Sebastian Bykowski, prezes PSMM Monitoring & More.
Jak dodaje: – Osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku i ograniczenie globalnego ocieplenia według szacunków podanych przez BloombergNEF może kosztować 194,2 bln dolarów. Prawie połowa tego budżetu miałaby zostać ulokowana w branży motoryzacyjnej, co nie zwalnia film z pozostałych obszarów nad podjęciem działań minimalizujących ślad węglowy. Branża reklamowa w Polsce jest bardzo świadoma swojej roli w tym kontekście, a webinar “Ekologiczna transformacja na rynku reklamy”, podczas którego miałem przyjemność zaprezentować wyniki analizy „Zeroemisyjność oczami Polaków, ekspertów i mediów” jest tego świetnym przykładem. Takie spotkania są również dowodem na to, że możemy działać zgodnie z zasadą net zero i osiągnąć równowagę pomiędzy emisją a redukcją gazów cieplarnianych.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.