Radio Nowy Świat podsumowuje 2022 r. i ogłasza zmiany w zarządzie

Anna Krakowska rezygnuje z członkostwa w zarządzie, ale pozostaje we władzach spółki.

20 czerwca odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników Radia Nowy Świat (RNŚ), którego głównym tematem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za rok 2022 oraz powołanie nowego zarządu.

W nowym zarządzie znajdują się: Magda Jethon, redaktorka naczelna RNŚ od jego powstania, Katarzyna Goleniewska, dyrektorka ds. public relations, związana z RNŚ od lipca ub.r., i Sławomir Gołębiowski, dyrektor marketingu i sponsoringu w RNŚ również od lipca ub.r., wcześniej przez 20 lat związany z TVN (rozmowę z nim można przeczytać tutaj). Annie Krakowskiej udzielono absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 r. oraz przyjęto jej rezygnację z członkostwa w zarządzie. Krakowska pozostaje nadal we władzach spółki jako prokurent.

RNŚ zakończyło rok 2022 zyskiem netto w wysokości 326 tys. zł, który podobnie jak w latach ubiegłych został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. Koszty wynagrodzeń w ub.r. wzrosły w porównaniu z 2021 r. o ponad 1,2 mln zł, do 4,165 mln zł, co stanowiło nieco ponad połowę wpływów z darowizn przekazywanych przez słuchaczy RNŚ za pośrednictwem portalu Patronite.pl. Darowizny te do września 2022 r. były na tym samym poziomie co w roku 2021, wzrosły natomiast w ostatnich czterech miesiącach ub.r., osiągając w grudniu poziom 700 tys. zł, który utrzymuje się do chwili obecnej. Usługi obce, w tym umowy B2B, kosztowały stację 3,41 mln zł. W tym obszarze mieszczą się wydatki na nowe funkcjonalności oraz modyfikacje i usprawnienia aplikacji – razem ponad 350 tys. zł. Ogółem koszty działalności operacyjnej RNŚ wzrosły w ub.r. o prawie 1,6 mln zł, do nieco ponad 8 mln zł.

– Naszym kluczowym celem w roku 2022 była inwestycja w ludzi i zapewnienie znacznej części pracownikom takich warunków, które zaowocują długoletnią współpracą – podkreśla Magda Jethon.

Paweł Piasecki 999 Artykuły

Specjalizuje się w e-commerce i nowych technologiach. Pracował m.in jako tłumacz i redaktor, przez ponad 5 lat przygotowywał codzienny serwis prasowy dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Miłośnik muzyki klasycznej i jazzu.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.