UOKiK nałożył milionowe kary na Pocztę Polską, Aster, Dialog i Tele2

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Poczta Polska dostarczała przesyłki nieterminowo, i nałożył na nią 6,6 mln zł kary....

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Poczta Polska dostarczała przesyłki nieterminowo, i nałożył na nią 6,6 mln zł kary. Kontrola Urzędu dotyczyła 2007 roku i wykazała, że nieterminowo dostarczane były zarówno listy zwykłe, jak i priorytetowe, a największe opóźnienia Poczta miała w doręczaniu paczek. Rzecznik Poczty Polskiej zapowiedział, że spółka odwoła się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK nałożył także łącznie ponad 7 mln zł kar na trzech operatorów telekomunikacyjnych: Tele2 Polska (blisko 4 mln zł), Aster (1,6 mln zł) i Telefonię Dialog (1,8 mln zł).

Tele2 Polska UOKiK zarzucił, że bezprawnie domagał się od klientów zwrotu przyznanej rzekomo ulgi w przypadku rozwiązania rocznej umowy przed upływem czasu, na jaki została ona zawarta. Z kolei Telefonia Dialog bezprawnie zdaniem UOKiK pobierała od klientów opłatę 61 zł za ponowne włączenie usługi lub uruchomienie w pełnym zakresie po wcześniejszym jej wyłączeniu z powodu niezapłaconych rachunków. Natomiast Aster wymagał od swoich klientów zapłacenia rachunku nawet w sytuacji, gdy konsument go nie otrzymał. Poza tym w regulaminie Aster zastrzegał, że odbiorca ma prawo do odszkodowania w związku z przerwą w dostawie usługi jedynie w przypadku, kiedy będzie ona trwała dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii - zdaniem UOKiK bezprawnie.

Wszystkie trzy spółki telekomunikacyjne także zapowiedziały odwołania od kar nałożonych przez UOKiK. (MB)

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.