Ciągnie się i ciągnie, nie warto

Spółka Polskie Radio SA podjęła decyzję o cofnięciu apelacji z sądu II instancji w sprawie czasowego powierzenia Robertowi Wijasowi funkcji p.o. prezesa Polskiego Radia SA.

Według przedstawicieli firmy powodem cofnięcia apelacji jest fakt długotrwałości postępowania sądowego, które w sytuacji czasowego powierzenia funkcji p.o. prezesa zarządu PR SA traci sens z uwagi na to, iż prawdopodobne rozstrzygnięcie mogłoby mieć miejsce po wygaśnięciu okresu delegacji tych kompetencji. Ponadto zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany uzasadnione były raczej dbałością o udostępnienie informacji o uchwale Rady Nadzorczej PR SA (podjętej podczas posiedzenia 14 lutego 2009 r.) niż faktyczną koniecznością rejestracji takich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgłaszane zmiany miały na celu jedynie wskazanie osoby, której przysługuje głos rozstrzygający na posiedzeniach zarządu PR SA, nie zaś samą zmianę sposobu reprezentacji spółki.
Z powyższych powodów, a dodatkowo kierując się zasadami ekonomii procesowej oraz opiniami prawnymi, które są w posiadaniu rady nadzorczej PR SA, Polskie Radio SA podjęło decyzję o wycofaniu apelacji. Wszystkie uchwały podjęte przez zarząd PR SA w składzie dwuosobowym są skuteczne i obowiązujące.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.