Wyniki wyszukiwania dla tagu - data-science-logic
ilość wyników: 11
Wzrost czy kanibalizacja? Sukces czy porażka promocji? we-love-data-so-let-s-date

Promocja produktu, zwłaszcza związana z obniżką jego ceny, prawie zawsze kończy się wzrostem sprzedaży. Czy jednak każdy wzrost oznacza, że promocja była opłacalna? Jak często promowany produkt odbiera klientów innym substytucyjnym produktom? Jak policzyć ile wynosi rzeczywisty "incremental" akcji?

Czytaj więcej
Jak zapobiegać utracie klientów? Podejście data science we-love-data-so-let-s-date

Dwa kluczowe zagadnienia to: którzy klienci zagrożeni są rezygnacją oraz podjęcie jakich działań może zahamować ten proces - pisze Daniel Szulc, Head of Data Science w Data Science Logic.

Czytaj więcej
Jak liczyć efekt akcji, żeby (prawie) zawsze móc ogłosić sukces? we-love-data-so-let-s-date

Istnieją zaawansowane metody statystyczne, które pozwalają nawet bez grupy kontrolnej wyestymować rzeczywisty efekt - pisze Daniel Szulc, Head of Data Science Logic.

Czytaj więcej
Sezonowość produktów a ich cena. Jak wycenić produkt, aby sprzedać i zarobić? we-love-data-so-let-s-date

Możemy oszacować, w jakim stopniu zmiana ceny jest przyczyną zmiany wolumenu sprzedaży. Stąd już tylko krok do wykorzystania tej wiedzy w praktyce i optymalizacji ceny - pisze Daniel Szulc, Head of Data Science Logic.

Czytaj więcej
Jak przy pomocy analizy danych walczyć z utratą klientów? we-love-data-so-let-s-date

Model predykcyjny pomaga zidentyfikować najważniejsze czynniki wpływające na zagrożenie odejściem klienta - dowodzi Daniel Szulc, head of Data Science Logic.

Czytaj więcej
Zysk czy strata? Ocena efektywności promocji przy pomocy data science we-love-data-so-let-s-date

Precyzyjne modele promocji pozwalają na dokładne oszacowanie poszczególnych efektów, wierną symulację alternatywnych scenariuszy i optymalizację nie tylko pojedynczych kampanii promocyjnych, ale całego ich kalendarza - pisze Daniel Szulc, Head of Data Science Logic.

Czytaj więcej
Jak rozwijać sieć sprzedaży z pomocą data science we-love-data-so-let-s-date

Decyzje o poszerzaniu sieci sprzedaży wiążą się z dużym ryzykiem. Dziś pokażemy, w jaki sposób data science w połączeniu z danymi geoprzestrzennymi może pomóc w jego ograniczeniu.

Czytaj więcej
Jak dzięki data science osiągnęliśmy o 30% lepszy wynik sprzedaży? we-love-data-so-let-s-date

Możliwe jest zbudowanie modelu, który będzie przewidywał nie tyle samą skłonność do zakupu, co zmianę tej skłonności pod wpływem komunikacji - pisze Daniel Szulc, Head of Data Science Logic.

Czytaj więcej
Dane z NPS - skuteczne narzędzie do optymalizacji komunikacji marketingowej we-love-data-so-let-s-date

Analizy przeprowadzone na polskim rynku pokazują związek między oceną NPS (Net Promoter Score) konsumenta a jego zachowaniami zakupowymi, a nawet skłonnościami do wchodzenia w interakcje z marką. Jedną z takich analiz chcemy przybliżyć w dzisiejszej odsłonie cyklu "We love data, so let’s date".

Czytaj więcej
Data science: kolejny buzzword czy przepis na sukces? we-love-data-so-let-s-date

To pierwsza odsłona cyklu "We love data, so let’s date" tworzonego przez ekspertów Data Science House na łamach "Media Marketing Polska"

Czytaj więcej